Belastingen: Commissie daagt Nederland voor Hof van Justitie voor regels inzake grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal en grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 30 oktober 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen wegens de Nederlandse regels inzake grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen en de overdracht van pensioenkapitaal.

Het gaat om drie verschillende regels in de Nederlandse grensoverschrijdende pensioenbelastingregeling. Ten eerste moeten buitenlandse dienstverleners aan de Nederlandse autoriteiten zekerheid stellen indien pensioenkapitaal van Nederland wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien buitenlandse pensioenuitvoerders diensten willen aanbieden op de Nederlandse markt. Ten tweede moeten ook gewezen werknemers zekerheid stellen indien hun pensioenkapitaal wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien zij pensioendiensten willen inkopen bij een buitenlandse pensioenuitvoerder. Ten derde zijn overdrachten van pensioenkapitaal aan buitenlandse pensioenuitvoerders door mobiele werknemers die buiten Nederland gaan werken, slechts vrijgesteld van belasting indien de buitenlandse pensioenuitvoerders de aansprakelijkheid voor eventuele belastingvorderingen aanvaarden of de belastingplichtigen zelf die zekerheid stellen.

Volgens de Commissie zijn deze voorwaarden beperkingen van het vrije verkeer van burgers en werknemers, de vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitaal (artikelen 21, 45, 49, 56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VWEU)).

Achtergrond

Het besluit om de zaak aan het Hof voor te leggen volgt op het feit dat Nederland zijn wetgeving niet in overeenstemming met het EU-recht heeft gebracht, zoals de Commissie in haar aanvullend met redenen omkleed advies van 27 november 2019 had gevraagd.

Meer informatie

Belangrijkste besluiten in het inbreukenpakket van oktober 2020

Veelgestelde vragen over inbreukprocedures, zie MEMO/12/12.

Informatie over de EU-inbreukprocedure