Vooruitblik: 18 tot 31 januari 2021

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 22 januari 2021.

Informele videoconferentie van de ministers van Europese Zaken, 18 januari 2021

De ministers van Europese Zaken zullen de balans opmaken van de besprekingen over de conferentie over de toekomst van Europa. Ook zullen ze de video­conferentie van de staats­hoofden en regerings­leiders over COVID-19-coördinatie (op 21 januari) voorbereiden. Het Portugese voorzitterschap zal zijn prioriteiten voor de komende 6 maanden presenteren.

Informele videoconferentie van de ministers van Economische Zaken en Financiën, 19 januari 2021

De ministers zullen spreken over de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht, niet-renderende leningen en het Europees Semester. Ook zullen ze worden geïnformeerd over het werkprogramma van het voorzitterschap, de voortgang met de wetgevings­voorstellen op het gebied van financiële diensten, en de recentste investerings­enquête van de EIB.

Videoconferentie van de leden van de Europese Raad, 21 januari 2021

De EU-leiders zullen via videoconferentie de coördinatie van de respons op de COVID-19-pandemie bespreken.

Raad Landbouw en Visserij i, 25 januari 2021

De ministers zullen spreken over de vangst­mogelijkheden voor 2021 voor vis­bestanden die met het VK worden gedeeld, de voortgang met het GLB-hervormings­pakket na 2020, en handels­gerelateerde landbouw­vraagstukken.

Raad Buitenlandse Zaken i, 25 januari 2021

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zullen worden gebrieft over actuele kwesties en van gedachten wisselen over klimaat- en energie­diplomatie.