Commissie stelt nieuwe verordening voor zodat reizigers in de EU gratis kunnen blijven roamen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 24 februari 2021.

De Commissie heeft vandaag een nieuwe roamingverordening voorgesteld, om ervoor te zorgen dat burgers op reis in de EU kunnen blijven roamen zonder extra kosten. Momenteel worden niet-essentiële reizen ontmoedigd, maar dit is een belangrijke stap bij de voorbereiding van een betere toekomst.

Met de nieuwe verordening worden de bestaande regels, die in 2022 zouden aflopen, met 10 jaar verlengd. Ze zorgt ook voor betere roamingdiensten voor reizigers. Zo krijgen consumenten recht op dezelfde kwaliteit en snelheid van hun mobiele netwerkverbinding in het buitenland als thuis, mits gelijkwaardige netwerken beschikbaar zijn.

De nieuwe regels waarborgen verder veilige efficiënte toegang tot nooddiensten, ook door betere kennis over alternatieve middelen voor eindgebruikers met een beperking, en dat consumenten zich bewuster worden van mogelijke kosten als gevolg van het gebruik van diensten met toegevoegde waarde tijdens het roamen.

Margrethe Vestager i, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Overal in Europa kunnen we met onze dierbaren in contact blijven, zaken doen en onderweg verhalen delen, zonder ons om te kosten te bekommeren. De afschaffing van de roamingkosten is een mooi voorbeeld van de manier waarop de EU miljoenen burgers verbindt en hun leven verbetert. Met de nieuwe regels blijft roamen zonder extra kosten in stand en wordt het zelfs beter.

Thierry Breton i, commissaris voor de Interne Markt: “Miljoenen Europeanen hebben ervan geprofiteerd om in de hele EU zonder extra kosten te roamen. Dat is nu een vaste en succesvolle hoeksteen van de interne markt. In het Europese digitaal decennium moet iedereen overal in Europa over uitstekende connectiviteit beschikken, net als thuis. Vandaag bevestigen wij dat engagement jegens onze burgers. Tegelijkertijd zetten we ons in om voldoende infrastructuurinvesteringen te ondersteunen.”

Roaming tegen thuistarief

Volgens de nieuwe Eurobarometer-enquête is de helft van de Europeanen die een mobiele telefoon bezitten, de afgelopen twee jaar naar een ander EU-land gereisd. Dankzij de huidige roamingverordening zijn de roamingkosten in de EU op 15 juni 2017 afgeschaft, en sindsdien hebben bijna 170 miljoen burgers geprofiteerd van tarieven zonder roamingkosten en van de voordelen om op reis in de interne markt verbonden te blijven. Het gebruik van dataroaming is in de zomer van 2019 met een factor 17 toegenomen ten opzichte van de zomer van 2016, voor de afschaffing van de roamingtoeslagen. De snelle en massale toename van het roamingverkeer sinds juni 2017 is het bewijs dat het einde van de roamingtarieven de onbenutte vraag naar mobiele consumptie onder reizigers in de 27 EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen heeft ontketend. De huidige regels loopen op 30 juni 2022 af, en de voorwaarden op de markt voor mobiele telecommunicatie zijn nog steeds niet gunstig voor houdbare “roaming tegen thuistarief” voor alle bedrijven en klanten op reis in de EU. Daarom is het belangrijk de regels te verlengen.

Dezelfde servicekwaliteit thuis en in het buitenland

Volgens de meest recente Eurobarometer-gegevens gaf 33 % van de mensen die in de EU op reis waren, aan dat ze lagere mobiele internetsnelheden ervoeren dan gewoonlijk in hun eigen land, en 28 % dat de netwerkstandaard lager was dan thuis (bv. 3G in plaats van 4G). Op grond van de vandaag voorgestelde regels moeten burgers en ondernemingen dezelfde servicekwaliteit als thuis krijgen. Dat houdt in dat als zij 4G-snelheden en steeds vaker 5G als onderdeel van hun abonnement hebben, ze tijdens het roamen geen lagere netwerksnelheden mogen krijgen, mits die netwerken beschikbaar zijn. Wat 5G-diensten betreft, moeten consumenten weten dat zij bij roaming bepaalde toepassingen en diensten kunnen gebruiken. Bovendien moeten exploitanten in het bezochte land, op een redelijk verzoek om wholesaleroamingtoegang, toegang tot alle netwerktechnologieën en generaties bieden.

Doeltreffende toegang tot nooddiensten in het buitenland

De voorgestelde verordening beoogt te waarborgen dat roamingklanten naadloos gratis nooddiensten kunnen bereiken en de locatiegegevens van de beller kunnen laten doorgeven, ook via andere middelen dan telefoongesprekken, zoals sms of noodapplicaties. Bovendien moeten reizigers in het EU-land dat zij bezoeken, worden geïnformeerd over de middelen om nooddiensten te bereiken, inclusief die voor mensen met een beperking.

Voorkoming van onverwachts hoge kosten en rekeningen

Tijdens het roamen moeten reizigers met vertrouwen nummers kunnen bellen naar diensten met toegevoegde waarde, zoals technische helpdesks, klantendiensten van luchtvaartmaatschappijen of verzekeringsmaatschappijen, of zelfs freephonenummers, waaraan onverwachte roamingkosten verbonden kunnen zijn. Op grond van de nieuwe roamingregels moeten exploitanten consumenten voldoende informatie verstrekken over de mogelijke extra kosten bij het gebruik van diensten met toegevoegde waarde tijdens roaming.

Houdbaarheid van roaming voor exploitanten

De nieuwe regels zorgen ervoor dat roaming zonder kosten en de grotere voordelen voor de consument houdbaar zijn voor de exploitanten. De regels voorzien in verdere verlagingen van de wholesaleroamingtarieven — de prijzen die exploitanten elkaar voor het gebruik van hun netwerk aanrekenen als hun klanten naar het buitenland reizen. De prijsplafonds tussen exploitanten zijn vastgesteld op een zodanig niveau dat exploitanten de kosten van het aanbieden van roamingdiensten kunnen dekken. Tegelijkertijd blijven stimulansen behouden om in bezochte netwerken te investeren en de binnenlandse concurrentie op bezochte markten niet te verstoren.

Achtergrond

De Commissie heeft onlangs een evaluatie uitgevoerd van de verordening waarbij de roamingtarieven met ingang van juni 2017 voor een eerste periode van vijf jaar zijn afgeschaft. Uit die evaluatie bleek dat het beleid inzake redelijk gebruik, of de maatregelen die exploitanten kunnen nemen om misbruik van roaming en het systeem van uitzonderlijke afwijkingen van de regels te voorkomen, hebben gewerkt om negatieve gevolgen voor de nationale markten, exploitanten en consumenten te voorkomen. In de evaluatie werd ook geconcludeerd dat maatregelen om de tarieven tussen exploitanten te reguleren nog steeds nodig zijn om de houdbaarheid van roaming te waarborgen. Verder werd bevestigd dat de vraag naar mobiele diensten tijdens reizen in de EU/EER sinds de afschaffing van de roamingtarieven snel is toegenomen. Als onderdeel van haar evaluatie heeft de Commissie van juni tot september 2020 een openbare raadpleging gehouden om meningen te verzamelen over retail- en wholesaleroaming en over het effect van de verlenging van deze regels.

Meer informatie

Nieuwe roamingverordening — Vragen en antwoorden

Voorgestelde nieuwe roamingverordening

Informatie over roaming in de EU

Brochure over roaming

Vragen en antwoorden — roaming

Verslagen en studies over roaming