Europees Parlement stemt in met nieuwe regels voor transparantie over lobby­activiteiten

donderdag 29 april 2021, 13:45

DEN HAAG (PDC i) - De Europese instellingen gaan de regels die gelden voor lobbyisten bij de Europese Unie aanscherpen. Daarover is een akkoord gesloten tussen het Europees Parlement i (EP) en de Raad i. Het rapport over dat akkoord is met een ruime meerderheid in het EP aangenomen. Het gaat onder andere om een verplichte registratie van belangen­vertegenwoordigers. Zij kunnen zonder registratie geen lobbyactiviteiten in het Europees Parlement, bij de Raad of bij de Europese Commissie i meer verrichten.

De Europese Unie werkt al jaren aan verbetering van de transparantie van de lobbyactiviteiten bij de totstandkoming van Europees beleid. In 2019 is het voor het Europees Parlement bijvoorbeeld verplicht geworden om ontmoetingen in een lobbyregister bij te houden, voor de andere instituten was die mogelijkheid er ook al, maar dat was daar nog geen verplichting.

De belangrijkste onderdelen van de nieuwe transparantieregels zijn:

  • Externe sprekers bij commissies, delegatievergaderingen of intergroepen i zijn alleen welkom als zij zich van te voren registreren in het transparantieregister
  • Nieuwe richtlijnen voor rapporteurs, schaduwrapporteurs, en commissievoorzitters bij hun werkzaamheden die te maken hebben met lobbyisten
  • Het personeel van het Europees Parlement mag alleen met belangenvertegenwoordigers spreken als die vertegenwoordigers geregistreerd staan.

Nu het Europees Parlement met deze nieuwe regels heeft ingestemd, zullen de regels na ondertekening en publicatie in werking treden. Al in 2016 heeft de Europese Commissie de eerste aanzet tot deze nieuwe regels gegeven.

Bron: Europees Parlement