Eerlijke minimumlonen: actie nodig voor menswaardige levensomstandigheden in de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 14 september 2022.

Het Parlement i werkt aan een voorstel om ervoor te zorgen dat minimumlonen fatsoenlijk leven in de EU i mogelijk maken. Lees meer in het artikel.

De COVID-19-crisis heeft de noodzaak aangetoond van eerlijke minimumlonen in de Europese Unie. Veel van de eerstelijnswerkers van de pandemie verdienen een minimumloon, zoals verzorgers, verplegers, kinderopvangmedewerkers en schoonmakers. Bijna 60 procent van de minimumloonverdieners in de EU is vrouw.

Meer over hoe de EU de werknemersrechten en arbeidsomstandigheden verbetert.

De noodzaak van een eerlijk minimumloon

Het minimumloon is het laagste loon dat werkgevers hun werknemers moeten betalen voor hun werk. Hoewel alle EU-landen een minimumloon hanteren, dekt deze vergoeding in de meeste lidstaten vaak niet alle kosten van levensonderhoud. Ongeveer 7 op de 10 minimumloonarbeiders in de EU hadden in 2018 moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Ongeveer 10% van de Europese werknemers loopt het risico op armoede

Deel dit citaat:

Minimumlonen in de EU

Maandelijkse minimumlonen variëren sterk in de EU in 2020, van 312 euro in Bulgarije tot 2142 euro in Luxemburg. Een van de grote factoren voor het brede assortiment is het verschil in de kosten van levensonderhoud in EU-landen.

Bekijk meer statistieken over minimumlonen in Europese landen.

Er zijn twee vormen van minimumloon in EU-landen:

  • Wettelijke minimumlonen: ze worden geregeld door statuten of formele wetten. De meeste lidstaten hebben dergelijke regels.
  • Collectief overeengekomen minimumlonen: In zes EU-landen worden de lonen bepaald via collectieve overeenkomsten tussen vakbonden en werkgevers, inclusief in bepaalde gevallen minimumlonen: Oostenrijk, Denemarken, Cyprus, Finland, Italië en Zweden.

Wat het Parlement doet voor eerlijke minimumlonen in de EU

Het Europees Parlement, de Raad i en de Commissie hebben in november 2017 gezamenlijk de Europese pijler van sociale rechten afgekondigd, waarin de Europese Unie zich inzet voor eerlijke lonen. In oktober 2019 nam het Parlement een resolutie aan waarin de Commissie werd verzocht een rechtsinstrument voor te stellen voor eerlijke minimumlonen in de EU.

In een in december 2020 aangenomen rapport benadrukt het Parlement dat de richtlijn over eerlijke lonen moet bijdragen aan het uitbannen van armoede onder werkenden en het bevorderen van collectieve onderhandelingen.

“Werknemers hebben recht op een eerlijk loon dat voorziet in een fatsoenlijke levensstandaard.

Beginsel 6 van de Europese pijler van sociale rechten

Deel dit citaat:

In 2020 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie. Het is niet alleen bedoeld om werknemers in de EU te beschermen, maar ook om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, de prikkels om te werken te versterken en een gelijk speelveld in de interne markt te creëren.

Het voorstel houdt rekening met de nationale bevoegdheden en de contractvrijheid van de sociale partners en stelt geen minimumlonen vast.

De richtlijn wil collectieve onderhandelingen over lonen in alle Europese lidstaten bevorderen. Voor landen met wettelijke minimumlonen heeft het als doel om ervoor te zorgen dat de minimumlonen op een adequaat niveau worden vastgesteld, rekening houdend met sociaal-economische omstandigheden en regionale en sectorale verschillen.

Ontdek hoe Europarlementariërs armoede onder werkenden in de EU willen aanpakken.

De Commissie Werkgelegenheid van het Parlement werkt aan het voorstel van de Commissie en zal er naar verwachting in september 2021 over stemmen, waarna een plenaire stemming volgt

Ontdek hoe de EU werkt om de rechten van werknemers te verbeteren:

Lees meer

Productinformatie

REF.: 20210628STO07263