Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 17 september 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 17 september 2021
Document­datum 17-09-2021
Publicatie­datum 17-09-2021
Kenmerk E.C.E. de Kler 2021A02432 11
Commissie(s) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 17 september 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Volgcommissie(s):    BiZa

DiZa EZK KR

i.v.m. agendapunt 5, 18 i.v.m. agendapunt 15 i.v.m. agendapunt 13 i.v.m. agendapunt 9

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 23 september 2021 09.45 - 10.15 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering (videoconferentie)

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23-09-2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, E.C.E. de Kler -23 september 2021

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 23-09-2021 -2021Z15750

Er zijn geen aanmeldingen ontvangen.

Mededelingen

 • 2. 
  Agendapunt:    Gesprek met de Onderwijsraad over bredere thema's in het onderwijs

en kennismaking

Het gebruikelijke najaarsoverleg met de Onderwijsraad kan gepland worden op dinsdag op 30 november a.s. vanaf 16.45 uur.

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Geen agendapunten Brievenlijst

 • 3. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 
 

Cultuur en Media

 • 4. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op het advies van de Nederlandse Unesco Commissie 'Een wapen in vredestijd. De uitvoering van het Unesco Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje'

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 september 2021

Beleidsreactie op het advies van de Nederlandse Unesco Commissie 'Een wapen in vredestijd. De uitvoering van het Unesco Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje' - 31482-112

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: agenderen voor het WGO OCW-begroting, onderdeel Cultuur.

 • 5. 
  Agendapunt:

Appreciatie moties ingediend tijdens het plenair debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 14 september 2021

Appreciatie moties ingediend tijdens het plenair debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten - 31777-29

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de moties ingediend tijdens het plenair debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten.

Voorstel:

Agenderen voor het Verzameldebat media (o.a. omroepbestel, persveiligheid)

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 6. 
  Agendapunt:

Verlenging termijn voorhang gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie centrum

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 10 september 2021

Verlenging termijn voorhang gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie centrum (BHIC) - 34500-3

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: v.k.a.

 • 7. 
  Agendapunt:

Publicatie documenten ’documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof' n.a.v. Wob-verzoek

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 14 september 2021

Publicatie documenten ’documentaire 'Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof' n.a.v. Wob-verzoek - 29692-22

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Agenderen voor het Verzameldebat media (o.a. omroepbestel, persveiligheid)

 

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten

Onderwijs en Wetenschap:

Geen agendapunten

 
 • 8. 
  Agendapunt:

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tussenevaluatie Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 6 september 2021

Tussenevaluatie Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT - 26643-780

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: toevoegen aan het dossier hoger onderwijs.

 • 9. 
  Agendapunt:

Studiesucces en studie-aansluiting van studenten met een vooropleiding in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 7 september 2021

Studiesucces en studie-aansluiting van studenten met een vooropleiding in het Caribisch deel van het Koninkrijk - 31288-919

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: een schriftelijk overleg plannen.

Over de voorstellen, de keuzes en besluitvorming in het Vierlandenoverleg en de eerste resultaten van deze aanpak wordt de Kamer in het voorjaar van

2022 geïnformeerd.

Volgcommissie(s):

KR

 • 10. 
  Agendapunt:

Evaluatie wet versterking bestuurskracht

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 september 2021

Evaluatie wet versterking bestuurskracht - 34251-95

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: een schriftelijk overleg plannen.

 • 11. 
  Agendapunt:

Onderzoeksrapport loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 10 september 2021

Onderzoeksrapport loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren - 27923-423

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: betrekken bij de OCW begrotingsbehandeling en het commissiedebat van 6 oktober a.s. over de leraren.

 • 12. 
  Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 september 2021

Antwoorden op resterende vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen (Kamerstuk 29338-243) - 29338-253

Voorstel:

Noot:

Betrekken bij het onderhavig tweeminutendebat.

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2021D32604.

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 26 maart 2021

Reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen - 29338-243

Voorstel:

In de procedurevergadering van 8 september is reeds een tweeminutendebat aangevraagd met als eerste spreker het lid Peters.

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 24 augustus 2021

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen - 29338-251

Voorstel:

In de procedurevergadering van 8 september is reeds een tweeminutendebat aangevraagd met als eerste spreker het lid Peters.

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Groen licht voor Einstein Telescoop'

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 9 september 2021

Reactie op verzoek commissie over het artikel ’Groen licht voor Einstein Telescoop' - 29338-252

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversiessl: t.z.t. betrekken bij de antwoorden van het schriftelijk overleg over het Dialogic-rapport inzake beschrijving en evaluatie over de Ruimteonderzoek in Nederland (inbrengdatum was 8 september jl.) of voortouw overdragen naar de commissie Economische Zaken.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 14. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)

Zaak:

Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 augustus 2021

Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs) - 35900

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 12 oktober 2021 te 14.00 uur.

Noot:

Tijdens de stemmingen op 14 september jl. is het wetsvoorstel niet controversieel verklaard.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 15 september 2021

Wetgevingsrapport Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs -2021Z15604

Voorstel:

Ter informatie.

 • 15. 
  Agendapunt:

Inspectierapport 'Binnen zonder kloppen - digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs'

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 september 2021

Inspectierapport 'Binnen zonder kloppen - digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs' - 31288-918

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: agenderen voor het commissiedebat digitalisering in het onderwijs of betrekken bij het dossier hoger onderwijs.

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 16. 
  Agendapunt:

Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 september 2021

Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 -2021Z15778

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2022 in november.

Voorstel:

Agenderen voor commissiedebat Leraren op 6 okt. a.s.

 • 17. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 16 september 2021

Reactie op de motie van de leden Kwint en Van den Hul over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs (Kamerstuk 3525219) - 35252-23

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2022 in november.

 • 18. 
  Agendapunt:

Brieven van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Derde nota van wijziging inzake wetsvoorstel gericht op de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

Zaak:

Nota van wijziging - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

 • A. 
  Slob - 6 september 2021

Derde nota van wijziging - 35671-26

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

BiZa

Zaak:

Wetgeving - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob -9 december 2020

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs - 35671

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter informatie.

BiZa

 • 19. 
  Agendapunt:

Reactie op amendementen ingediend de behandeling van wetsvoorstel gericht op de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 13 september 2021

Reactie op amendementen ingediend bij de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs (Kamerstuk 35671) -35671-28

Voorstel:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 'doorstroom' (Kamerstuk 35 671).

 • 20. 
  Agendapunt:

Antwoord commissiebrief n.a.v. het verzoek van het lid Kwint "om minister Slob te vragen de kwestie rondom de verplichte aanschaf van grafische rekenmachines mee te nemen in zijn brief n.a.v. de evaluatie Wet Gratis Schoolboeken"

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 8 september 2021

Antwoord op vragen commissie over het verzoek van het lid Kwint "om minister Slob te vragen de kwestie rondom de verplichte aanschaf van grafische rekenmachines mee te nemen in zijn brief n.a.v. de evaluatie Wet Gratis Schoolboeken" - 31289-481

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: agenderen voor het commissiedebat op 30 september a.s. inzake digitalisering in het onderwijs

Reactie op brief commissie met kenmerk 2021D29854.

 • 21. 
  Agendapunt:

Verlenging voorhangprocedure Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 17 augustus 2021

Verlenging voorhangprocedure Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021 - 31289-478

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

 • 22. 
  Agendapunt:

Voorhang geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 14 juli 2021

Voorhang geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor het kalenderjaar 2021 - 31289-475

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

 • 23. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake zorgen over ongewenste situatie op basisschool De Verbinding in Almere

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 14 september 2021

Reactie op verzoek commissie inzake zorgen over ongewenste situatie op basisschool De Verbinding in Almere - 31293-587

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: toevoegen aan het dossier Passend onderwijs. Reactie op brief derde met kenmerk 2021D27262.

 • 24. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de brief aan LOWAN m.b.t. onderwijs aan nieuwkomers

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 16 september 2021

Reactie op verzoek commissie inzake de brief aan LOWAN m.b.t. onderwijs aan nieuwkomers - 2021Z15763

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling (De minister schrijft o.a. dat het aan een nieuw kabinet is om te beslissen of er beleidswijzigingen met betrekking tot het nieuwkomersonderwijs gewenst zijn).

Reactie op brief derde met kenmerk 2021D27254.

 • 25. 
  Agendapunt:

Antwoorden op schriftelijk overleg commissie over de voorhang

Besluit bekostiging WPO 20xx

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 17 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx (Kamerstuk 31293-583) - 2021Z15834

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: v.k.a. of een tweeminutendebat aanvragen.

De volgende fracties hebben inbreng geleverd: VVD, D66, CDA, PvdA

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 28 juni 2021

Voorhang Besluit bekostiging WPO 20xx - 31293-583

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: v.k.a. of een tweeminutendebat aanvragen.

 • 26. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen schriftelijk overleg commissie over de voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx

Zaak:

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 17 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx (Kamerstuk 31497-412) - 2021Z15833

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: v.k.a. of een tweeminutendebat aanvragen.

De volgende fracties hebben inbreng geleverd: VVD, D66, PvdA

Zaak:    Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 28 juni 2021

Voorhang Besluit bekostiging WEC 20xx - 31497-412 Voorstel:    Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Noot:    Indien niet controversieel: v.k.a. of een tweeminutendebat aanvragen.

 • 27. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Noot:

Zaak:

Voorstel:

Noot:

Antwoorden op vragen schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A.

Slob - 16 september 2021

Antwoorden op vragen commissie over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35570-VIII-91 - 2021Z15777

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: v.k.a. of een tweeminutendebat aanvragen.

De volgende fracties hebben inbreng geleverd: VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP.

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 4 november 2020

Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs - 35570-VIII-91

Ter bespreking (controversieel/niet controversieel).

Indien niet controversieel: v.k.a. of een tweeminutendebat aanvragen.

Emancipatie

Geen agendapunten Europa

Geen agendapunten

Planning van werkzaamheden

 • 28. 
  Agendapunt:    Commissieactiviteiten

overleg Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld

 • • 
  vr 24-09-2021 17.00 - 17.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden
 • • 
  wo 29-09-2021 13.00 - 14.00 Gesprek Kennismakingsgesprek Nationale-en Kinderombudsman
 • • 
  wo 29-09-2021 15.00 - 16.00 Gesprek Aanbieding eindrapport 'De positie van academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs'
 • • 
  do 30-09-2021 10.15 - 13.45 Commissiedebat Digitalisering in het onderwijs
 • • 
  vr 01-10-2021 09.30 - 16.00 Werkbezoek NPO, Landelijke Publieke Omroepen, RPO, NLPO en Beeld en Geluid/Netwerk Mediawijsheid
 • • 
  vr 01-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk
 • • 
  di 05-10-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek
 • • 
  wo 06-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem
 • • 
  do 07-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Digitaal Universiteitsblad van de universiteit van Utrecht, d.d. 23 juni 2021, ’Rekenkamer: geld voor universiteiten berekend met 37-jaar-oude data'
 • • 
  do 07-10-2021 12.00 - 13.00 Technische briefing Sectorrapportages voor het primair en voortgezet onderwijs door de PO-raad en VO-raad
 • • 
  do 07-10-2021 14.00 - 15.30 Gesprek Stichting voor het Onderwijs
 • • 
  vr 08-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)
 • 29. 
  Agendapunt:    Commissieacitviteiten (2)
 • • 
  di 12-10-2021 17.00 - 21.15 Commissiedebat Verzameldebat media (o.a. omroepbestel, persveiligheid)
 • • 
  wo 13-10-2021 14.00 - 15.00 Kennismakingsgesprek Vereniging van wetenschapsmusea en science centers (VSC)
 • • 
  do 14-10-2021 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022
 • • 
  di 02-11-2021 13.40 - 14.00 Petitie Algemene Onderwijsbond (AOb)
 • • 
  ma 22-11-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur
 • • 
  ma 29-11-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
 • • 
  ma 06-12-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Emancipatie

000 Dossier Curriculum funderend onderwijs po/vo

30.

Agendapunt:

Noot:

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Commissiedebat

Overzicht van lopende dossiers

001 Dossier corona en funderend onderwijs

002 Dossier Onderwijstoezicht

003 Dossier Onderwijshuisvesting po/vo

004 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs

005 Governance in het onderwijs

007 Dossier onderwijs aan vluchtelingen

008 Dossier Sociale Veiligheid in het onderwijs

010 Dossier Het jonge kind

011 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid

012 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs

013 Dossier schoolleidersregister po

014 Dossier Passend onderwijs

016 Dossier Krimp in het onderwijs

017 Dossier 10-14-onderwijs

018 Dossier Thuisonderwijs

020 Dossier VO

021 Dossier Cornelius Haga Lyceum

022 Dossier Examens in het voortgezet onderwijs

023 Dossier Maatwerkdiploma

024 Dossier Nederlands als tweede taal

025 Dossier Kansenongelijkheid in het VSO

030 dossier Mbo

032 Dossier Governance in het mbo 033 Dossier Leven Lang Ontwikkelen 034 Laaggeletterdheid

039 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo.

31.

Agendapunt:

Noot:

Vervolg overzicht van lopende dossiers

Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs Commissiedebat 041 Dossier Studiefinanciering Commissiedebat 042 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie Commissiedebat 043 Dossier studeren met een beperking Commissiedebat 046 Internationalisering hoger onderwijs Commissiedebat 050 Dossier Wetenschapsbeleid Commissiedebat 061 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)

Commissiedebat 100 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

Commissiedebat 101 Dossier DUO Inbreng feitelijke vragen OCW-begroting

Rondvraag Overig Geen agendapunten

Activiteiten in het kader van Versterking Kennispositie van de Kamer

Geen agendapunten Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

E.C.E. de Kler 2021A02432

11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.