De Toekomst van Europa: burgerpanels geven aanbevelingen over democratie en EU-hervormingen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 4 januari 2022.

Link naar de video: Burgers trekken conclusies over de rechtstaat, EU-waarden en rechten

(Duur van de video:02:23)

Manieren om EU-waarden te verzekeren, democratie te versterken en discriminatie aan te pakken zijn enkele voorstellen van de burgerpanels die op 10-12 december in Firenze samenkwamen.

De vergadering van ongeveer 200 Europeanen vond op 10-20 december 2021 plaats als deel van de Conferentie over de Toekomst van Europa. Het was de derde en laatste sessie van het burgerpanel dat zich toespitste op democratie, waarden en rechten, de rechtstaat en veiligheid. Door de huidige Covid-19-situatie, konden panelleden ook op afstand deelnemen.

De aanbevelingen richtten zich op de volgende vijf thema’s:

  • Rechten en non-discriminatie verzekeren
  • Democratie en de rechtstaat beschermen
  • De EU hervormen
  • De Europese identiteit opbouwen
  • Burgerparticipatie verbeteren

Deelnemers stemden in totaal over 42 aanbevelingen die ze geformuleerd hadden in drie sessies sinds september. Elke suggestie had de steun van ten minste 70% van de deelnemers nodig om goedgekeurd te worden. Er waren slechts drie aanbevelingen die het niet haalden.

Bekijk hier de volledige lijst van goedgekeurde aanbevelingen.

“Het waren drie drukke dagen, maar het was erg interessant. Vele mensen hadden uiteenlopende meningen, maar we zijn er alsnog in geslaagd om tot iets geweldigs te komen”, deelde Gabriele Elisabeth uit Duitsland mee.

Waarborging van rechten en non-discriminatie

Om discriminatie in de EU aan te pakken, stelden de panelleden voor een quota op de werkvloer vast te stellen voor minderheden zoals vrouwen, jongeren en ouderen. Bedrijven die aan deze quota voldoen, zouden dan aanspraak kunnen maken op subsidies en belastingvoordelen.

Ook werden er aanbevelingen gedaan over sancties voor bedrijven die gegevensbeschermingsregels schenden, en moeten er minimumnormen komen voor de onafhankelijkheid van de media.

Bescherming van de democratie en de rechtsstaat

De bescherming van de Europese waarden kwam naar voren als één van de topprioriteiten voor de panelleden. Zo stelden zij voor om het mechanisme dat de ontvangst van EU-middelen koppelt aan de eerbiediging van de rechtstaat aan te passen. De burgers waren van mening dat alle schendingen van de rechtstaat bestraft moeten worden in plaats van alleen de inbreuken die gevolgen hebben op de EU-begroting.

Ook zou de EU actie moeten ondernemen om een divers medialandschap te garanderen en om te voorkomen dat media in handen komt van politici of door hen wordt beïnvloed.

Hervorming van de EU

Deelnemers aan het panel benadrukten dat een naamswijziging van de Europese instellingen hun rol duidelijker kan maken. Ook waren ze van mening dat het mogelijk moet zijn om op Europees niveau te stemmen op partijen en om burgers te raadplegen over belangrijke onderwerpen door middel van referenda die door het Europees Parlement worden uitgeschreven.

Bovendien vonden de panelleden dat de EU moet investeren in een betere kwaliteit van banen en leven (onderwijs, gezondheid, huisvesting, ouderen- en gehandicaptenzorg) en stelden ze voor om dit te financieren met belastingheffingen voor grote bedrijven.

Vorming van een Europese identiteit

Het aanpakken van populisme en desinformatie, het verbeteren van de communicatie in de media over EU-zaken en het aanbieden van lessen over Europese waarden en democratie aan migranten zijn enkele ideeën van het panel om de Europese identiteit te versterken.

“Ik wil dat mensen gemeenschappelijke waarden delen en dat Europese burgers inzien dat we allemaal hetzelfde zijn. We hebben gezamenlijke doelen en uitdagingen en het is ontzettend belangrijk dat we samenkomen om daar werk van te maken”, aldus Daniël uit Nederland.

Versterking van burgerparticipatie

Om Europeanen beter te betrekken, stelden panelleden voor om burgervergaderingen op te richten, de samenwerking tussen de EU en nationale en regionale overheden te versterken, en lespakketten over burgerparticipatie te ontwikkelen. Ook bevalen ze aan om de discussie over de Europese grondwet te heropenen.

“Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze betrokken zijn bij besluitvorming, begrijpen ze doorgaans beter dat zij degene zijn voor wie de dingen worden gedaan. Zij dragen dan meer bij en vertrouwen de organisatie zelf, omdat ze betrokken waren bij het proces”, benadrukte Jarno Hilvenius, 32 jaar oud, uit Finland.

De volgende stappen

Vertegenwoordigers van het panel zullen de aanbeveling presenteren en bespreken tijdens de volgende plenaire vergadering van de Conferentie op 21 en 22 januari. Bij de plenaire vergadering zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn van EU-instellingen, nationale parlementen, het maatschappelijk middenveld en burgers.

De aanbevelingen van de panels zullen worden opgenomen in een eindverslag waar de EU-instellingen gehoor aan zullen moeten geven.

De overblijvende burgerpanels zullen hun aanbevelingen binnenkort ook aannemen:

  • Een betere economie, sociale rechtvaardigheid en banen/jongeren, sport, cultuur en onderwijs/ digitale transformatie
  • Klimaatverandering, milieu/ gezondheid
  • EU in de wereld/ migratie

Burgers uit heel Europa kunnen nog altijd hun ideeën over de toekomst van Europa delen via het conferentieplatform.

Europese burgerpanels

Productinformatie

REF.: 20211209STO19123