Europa Vandaag: de staat van de rechtsstaat en Metsola bezoekt Den Haag

donderdag 30 maart 2023, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Vrouwe Justitia met EU vlag
Bron: The Council of the European Union

Hoe staat het met de rechtsstaat?

Op de tweede dag van de plenaire vergadering zullen de Europarlementariërs in Brussel de positie van de rechtsstaat in de Europese Unie i bespreken aan de hand van het 2022 Rule of Law Report i. De laatste jaren is de democratie en rechtsstaat in meerdere EU-landen onder druk komen te staan. Het doel van het jaarlijkse rapport is de rechtsstaat in de EU-lidstaten te beschermen door ontwikkelingen op dit gebied in kaart te brengen en specifieke aanbevelingen te doen.

Daarnaast zal er in het Europees Parlement gedebatteerd worden over het voorstel om middels handhaving en beloningstransparantie effectiever het principe van gelijke beloning voor mannen en vrouwen toe te passen. De Nederlandse Europarlementariër Samira Rafaela i is samen met haar Deense collega Kira Marie Peter-Hansen i rapporteur op dit dossier.


 
Roberta Metsola (European Union 2022 - Source : EP / DAINA LE LARDIC)
Bron: European Union 2022 - Source : EP / DAINA LE LARDIC

Een Europees bezoek aan Den Haag

Vandaag bezoekt voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola i Den Haag. Op deze eerste dag van haar bezoek zal zij in de middag de voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn i ontmoeten en ook de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp i.

Zij sluit haar eerste dag in Nederland af aan de Campus Den Haag van Universiteit Leiden. Hier zal zij met jongeren in gesprek gaan over de rol van het Europees Parlement in de strijd voor de democratie en over de verschillende uitdagingen waar Europa mee geconfronteerd wordt op het gebied van veiligheid en vrede.


 
Slot naast een laptop

Een vergadering over virtuele vraagstukken

Het Comité Operationele Samenwerking op het gebied van Binnenlandse Veiligheid (COSI) komt vandaag en morgen informeel bijeen in Stockholm. Op deze eerste dag staan cybercriminaliteit en virtuele valuta op het programma. Ook zal er gesproken worden over toegang tot data in het kader van effectieve wetshandhaving.

Het COSI wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Europese Commissie i, hoge ambtenaren van de ministeries van Justitie en/of Binnenlandse Zaken van de verschillende lidstaten en vertegenwoordigers van de Europese Dienst voor Extern Optreden i (EDEO). Het heeft onder andere als taak de Raad i bij te staan in reacties op (natuur)rampen en aanslagen en te zorgen voor goede samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid van de Europese Unie.


En verder...

... zal Eurocommissaris Frans Timmermans i vandaag spreken bij het achtste Clean Energy Summit in Brussel. De bijeenkomst staat in het teken van het vinden duurzame oplossingen voor de vervanging van Russisch gas en het bereiken van Europese klimaatdoelen.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

 

Organisatie

Agenda

29-30 maart

 

Europees Parlement

Plenaire vergadering

30-31 maart

 

Europees Parlement

Bezoek Metsola aan Nederland

30-31 maart

 

Raad van de Europese Unie

Zweeds voorzitterschap

Informele bijeenkomst COSI

30 maart

 

Europese Commissie

Timmermans spreekt bij Clean Energy Summit