De hoofdprioriteiten van het Tsjechisch voorzitterschap

dinsdag 10 mei 2022, 11:11

DEN HAAG (PDC i) - De vijf hoofdprioriteiten van het Tsjechisch voorzitterschap i zijn bekendgemaakt. Het land is vanaf juli 2022 tot 1 januari 2023 voorzitter van de Raad van de Europese Unie i. Alhoewel de prioriteiten nog geconcretiseerd moeten worden, zijn ze wel een goede indicatie van hoe het voorzitterschap er in grote lijnen uit zal zien.

Een moderne en welvarende Europese interne markt

Tsjechië wil een veerkrachtige interne markt waarbij het strategisch belang van Europa voorop staat. Hierbij staan innovatie en digitalisering centraal, evenals de Europese industriestrategie. Tsjechië wil inzetten op schone, slimme en gedeelde mobiliteit, door middel van een duurzame transportinfrastructuur en de ontwikkeling van hogesnelheidstreinen.

Een sterk en veilig Europa

Verder willen de Tsjechen inzetten op technische soevereiniteit in de ruimte, een digitale infrastructuur en communicatiebeveiliging, het verbeteren van de interne en externe veiligheid en energiezekerheid. Hierbij moet meer focus komen te liggen op defensie, onder andere door middel van een versterkte samenwerking met de NAVO. Bovendien vindt Tsjechië dat de EU i de landen in de Westelijke Balkan en het Oostelijk partnerschap een geloofwaardig Europees perspectief moet bieden, met de nadruk op uitbreidingsbeleid.

Een gezond en duurzaam Europa

Tsjechië pleit voor een gezonde natuur, klimaatbescherming, een gezonde leefomgeving en gezonde voeding, met veel aandacht naar de directe, lokale omgeving. De landbouw en visserij moeten meer steun krijgen om de groene transitie in te zetten en de emissies moeten omlaag.

Een Europa van cohesie en solidariteit

Tsjechië wil een nieuwe visie op het cohesiebeleid, wat zich richt op de convergentie tussen de EU-lidstaten en -regio’s. De EU moet daarbij meer doen om demografische veranderingen aan te pakken, door werkgelegenheid te bevorderen, in te zetten op digitalisering en robotisering en de arbeidsmarkt inclusiever en eerlijker te maken.

Een slim en creatief Europa

Tot slot wil Tsjechië zich focussen op onderwijs, onderzoek en cultuur als sleutelfactoren voor het Europees concurrentievermogen, de ondersteuning van de jongere generaties, het vergroten van het cultureel erfgoed en een evenwichtige arbeidsmobiliteit.

Bron: Huis van de Nederlandse Provincies