Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 19 mei 2022

donderdag 19 mei 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Besluiten bij: 36067 - Wet toekomst pensioenen

Besluiten bij: 35394 - Verbeteren regeling voor loonkostensubsidie en andere wijzigingen gericht op mensen met een arbeidsbeperking (uitvoeren breed offensief)

Besluiten bij: 33984 - Initiatiefvoorstel Wet toets rechthebbenden bijstand

Besluiten bij: 36004 - Aanpassen regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Besluiten bij: 36078 - Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht

Besluiten bij: 35335 - Initiatiefvoorstel wet invoering minimumuurloon

Besluiten bij: 36064 - Tweede Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Energietoelage)

Besluiten bij: 24515 - Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Besluiten bij: 31322 - Kinderopvang

Besluiten bij: 25883 - Arbeidsomstandigheden

Besluiten bij: 30012 - Leven Lang Leren

Besluiten bij: 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Besluiten bij: 35475 - Initiatiefnota bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Besluiten bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Besluiten bij: 34967 - Wet invoering extra geboorteverlof

Besluiten bij: 29861 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Besluiten bij: 35925 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

Besluiten bij: 32824 - Integratiebeleid

Besluiten bij: 35680 - Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 29427 - ILO-verdragen

Besluiten bij: 31839 - Jeugdzorg

Besluiten bij: 35992 - Versterking functies Tweede Kamer

Overige besluiten: