Europa Vandaag: rente hoger, maar hoe hoog?

woensdag 7 september 2022, 14:56

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Christine Lagarde
Bron: The Council of the European Union

ECB breekt renterecord

De ECB neemt vandaag naar alle waarschijnlijkheid het besluit om de rente met 0,5 procentpunt of 0,75 procentpunt te verhogen. Een besluit om de rente met 0,75 procentpunt te verhogen zou historisch zijn. Net zoals je energierekening is deze nog nooit eerder zo snel verhoogd.

De renteverhoging is een reactie op de torenhoge inflatie. De ECB heeft langere tijd gewacht met ingrijpen, omdat de stijging van de prijzen voornamelijk kwam door factoren buiten de EU, en deze vanzelf lager werd zodra de druk van de globale goederenmarkt af was. Een renteverhoging van de ECB zou dit echter niet oplossen. Nu duidelijk begint te worden dat de gasprijzen niet snel zullen dalen en de inflatie verdere effecten heeft, moeten de beleidsmakers wel ingrijpen.

De ECB heeft als doelstelling de inflatie rond de 2 procent te houden. De huidige inflatie ligt echter significant hoger. Om deze in te perken, kan de ECB besluiten de rente te verhogen.

 

Containerschip
Bron: Europees Parlement

Politieke zwaargewichten in Rotterdam

Premier Rutte i en minister Kaag i van Financiën i ontvangen de voorzitter van de Europese Commissie i, Ursula von der Leyen i. Ze doen dit bij het Havenbedrijf Rotterdam, in het kader van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan. Het Nederlandse voorstel werd afgelopen juli door het kabinet ingediend bij de Europese Commissie.

Bij het Havenbedrijf worden enkele presentaties over duurzame mobiliteit en de energietransitie gegeven. Zo is er een rondleiding op het elektrisch aangedreven binnenvaartschip, De Alphenaar.


En verder...

Bespreekt de EP-commissie Pegasus i het spionagesoftware schandaal in Griekenland.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

8 september

ECB

Beslist over verhoging van de rentestand.

8 september

Europese Commissie

Ontmoet premier Mark Rutte i en minister van Financiën Sigrid Kaag i bij het Havenbedrijf Rotterdam.

8 september

EP-commissie PEGA

Behandelt het gebruik van spionagesoftware door Griekenland.