Europa Vandaag: Europees Parlement blaast 70 kaarsjes uit!

dinsdag 22 november 2022, 13:38

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Europees Parlement, Straatsburg
Bron: PDC

Europees Parlement blaast 70 kaarsjes uit!

Het Europees Parlement i viert vandaag een bijzonder jubileum. 70 jaar geleden, in 1952, vond de eerste zitting van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal plaats. Pas sinds 1979 wordt het Europees Parlement rechtstreeks verkozen door Europese burgers. Misschien blazen ze in Straatsburg over 23 jaar nog een keer 70 kaarsjes uit?

Eigenlijk is de organisatie van het Parlement continu in beweging, zo kan je verjaardagen blijven vieren. Zo wil het Europees Parlement met hervormingen van de Europese Kiesakte de verkiezingen, het liefst al per 2024, democratischer maken. In het voorstel staat onder andere dat elke Europeaan straks op dezelfde dag naar de stembus gaat en dan ook kan stemmen op kandidaten uit een andere lidstaat.


 
Ursula von der Leyen, Mark Rutte and Sigrid Kaag (from left to right)
Bron: European Commission

Tweede dag van de plenaire week in Straatsburg

Naast taart aansnijden staan er in Straatsburg vandaag ook wat serieuzere onderwerpen op de agenda. Het is namelijk plenaire week. Tijdens de vergadering bespreekt het Parlement vandaag de situatie in Hongarije en de mensenrechtenschendingen in Qatar, en is er aandacht voor de preventie, begeleiding van en zorg voor diabetespatiënten ter ere van World Diabetes Day.

Ook presenteren Europarlementariërs José Manuel Fernandes en Valérie Hayer een rapport over de implementatie van 'NextGenerationEU'. Dit instrument is ook bekend als het Europees Herstelfonds uit de coronacrisis dat de economische klap moet opvangen voor lidstaten. De EU stelde de fondsen beschikbaar onder de voorwaarde dat ze naar verstandige hervormingen zoals duurzaamheid zouden gaan. Nederland diende haar herstel- en veerkrachtplan pas in juli, als laatste van de lidstaten, in bij de Commissie. Aangezien de subsidies pas vanaf begin 2023 aan Nederland beschikbaar worden gesteld zal het rapport dus niet uitgebreid kunnen evalueren over de implementatie in Nederland.


 
Raad Algemene Zaken
Bron: The Council of the European Union

Cohesie tussen de ministers van Algemene Zaken én de EU-regio's?

De ministers van Algemene Zaken uit EU-landen ontmoeten elkaar voor een Raad over het cohesiebeleid van de Europese Unie. Om de verschillen tussen armere en rijkere EU-regio's te verkleinen, heeft de EU onder andere het Cohesiefonds beschikbaar gesteld. Cohesie, ofwel samenhang tussen de lidstaten, draagt structureel bij aan de welvaart van iedere EU-burger.

De ministers hopen conclusies te bereiken over de langetermijngevolgen van het cohesiebeleid. Hopelijk zijn die optimistisch want op dit moment neemt het cohesiefonds ongeveer 290,6 miljard euro van de begroting voor 2021-2027 in beslag, dat is bijna 16 procent!


En verder...

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Suica i zal in een videoverbinding spreken met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken i (EUZA). De Conferentie over de Toekomst van Europa i, die in mei 2022 ten einde liep, heeft de EUZA genoeg ideeën gegeven om met nieuwe voorstellen naar de EU i te stappen. Tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer is er vandaag eveneens debat gereserveerd voor Europese aangelegenheden die gevolgen hebben voor Nederland. Zoals, het tijdelijke prijsplafond voor energie.

Ook onze Eerste Kamer richt zich vandaag in verschillende commissieverbanden tot Europese onderwerpen. De commissie Europese Zaken i (EUZA) bespreekt onder andere het Uitbreidingspakket 2022, het Werkprogramma van de Europese Commissie 2023 en de hoorzitting van Hongarije.

Later vandaag vergadert EUZA samen met Eerste Kamercommissies i Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking over Georgië. De overwegend positieve beoordeling van de Europese Commissie maakt dat Nederland interesse heeft om de parlementaire banden met Georgië aan te halen. De Russische bezetting in bepaalde Georgische gebieden wordt om deze reden ook onder de loep genomen.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

22 november

Europees Parlement

Plenaire week

22 november

Europese Raad

Raad Algemene Zaken

22 november

Tweede Kamer

Plenaire vergadering

22 november

Eerste Kamer

Commissies Europese Zaken, en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking