Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 januari 2023 17:00 - 22:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) i Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP) i, Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023 i

17:00 - 22:00   Debates      

 

1

   

point

Resumption of session and order of business

53

   

point

Ceremony on the 30th Anniversary of the Single Market

52

Deadline

 

point

30th Anniversary of the Single Market

Council and Commission statements

[2022/3015(RSP)]

The vote will be held on Wednesday

34

 

*

point

Rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes

Report:  Lídia Pereira (A9-0293/2022)

Report on the proposal for a Council directive laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU

[COM(2021)0565 - C9-0041/2022 - 2021/0434(CNS)]

Committee on Economic and Monetary Affairs

40

Deadline

***I

point

Shipments of waste

Report:  Pernille Weiss (A9-0290/2022)

Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056

[COM(2021)0709 - C9-0426/2021 - 2021/0367(COD)]

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

     

point

Short presentation of the following report:

23

     

-

The creation of a European Capital of Local Trade

[2022/2874(RSP)]

Rule 227

2

   

point

One-minute speeches (Rule 172)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden i (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels i in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen i die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie i en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie i een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023

Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 vervult Zweden het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Zweden is onderdeel van een trojka i, waarin Frankrijk i aftrapte, Tsjechië i volgde en Zweden afsluit.

In december 2022 presenteerde de Zweedse overheid de prioriteiten van het Zweeds voorzitterschap. De gevolgen van de oorlog met Oekraïne overheersen een groot deel van deze agenda. Zo staat steun voor Oekraïne en het versterken van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU bovenaan.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...