Vacature vrijgekozen VR-lid

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) i, gepubliceerd op woensdag 29 maart 2023.

De Verenigingsraad (VR) bestaat uit 15 leden die één keer per maand bijeenkomen om te vergaderen. Bij de VR berust de algemene organisatorische en politieke leiding van het CDJA. Organisatorisch beslist de VR bijvoorbeeld over de oprichting en de benoeming van de voorzitters van commissies en werkgroepen. Verder bespreekt de VR ingediende resoluties, visiestukken en memo’s. Aangenomen resoluties of visiestukken van de VR vormen vervolgens het officiële standpunt van het CDJA. Daarnaast controleert de VR de uitvoering van het aangenomen beleid. Als vrijgekozen VR-lid ben je als aanspreekpunt voor de hele vereniging verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van alle leden van het CDJA.


De Verenigingsraad bestaat uit 3 vrijgekozen leden en 12 leden die ieder een provincie vertegenwoordigen.


Taken


Het Vrijgekozen Verenigingsraadslid:


  • Vertegenwoordigt alle leden van het CDJA in de Verenigingsraad;


- Geldt als aanspreekpunt voor alle leden met betrekking tot de Verenigingsraad;


  • Is voldoende aanwezig bij activiteiten van het CDJA om als herkenbaar aanspreekpunt te kunnen functioneren.

Profiel


Het Vrijgekozen Verenigingsraadslid:


- Is lid van het CDJA en is goed bekend met de vereniging;


- Is communicatief sterk en weet meningen te vertegenwoordigen;


- Is een netwerker en een teamspeler;


- Heeft voldoende kennis en affiniteit met de christendemocratie;


  • Is bereid tot een gemiddelde tijdsbesteding van 10 uur per maand.

Wat bieden wij?


  • Meerwaarde voor je CV;

  • De opbouw van een interessant netwerk;


- Inzicht in politieke vraagstukken;


- Een geweldige uitdaging voor een periode van 2 jaar.

Procedure

Herken jij jezelf in bovenstaand beeld? Solliciteer dan uiterlijk 17 april 2023 door je sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar de secretaris van het CDJA via secretaris@cdja.nl. De selectiecommissie stelt vervolgens de voordracht van kandidaten aan de Algemene Ledenvergadering vast. De Algemene Ledenvergadering waarop 
je mogelijk verkozen wordt vindt op 19 en 20 mei plaats. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Iris Scholten, secretaris@cdja.nl


Steunbetuigingen

Leden die zich kandidaat stellen voor een vrijgekozen zetel, dienen tenminste vijftien door individuele leden ondertekende steunbetuigingen verspreid over minimaal drie provincies te kunnen overleggen aan de algemene ledenvergadering. De sollicitant wordt gevraagd de steunbetuigingen met de sollicitatiebrief mee te sturen.