COM(2023)250 EU
Voorstel voor een Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2023 OPNAME VAN HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 2 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2023 OPNAME VAN HET OVERSCHOT VAN HET BEGROTINGSJAAR 2022

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2023 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2022
 
Rechtsinstrument Werkdocument Europese Commissie
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2023)250
Extra COM-nummers COM(2023)250
Procedurenummer i 2023/0103(BUD)
Celex-nummer i 52023DC0250

2.

Key dates

Document 12-04-2023
Online publicatie 12-04-2023
Besluit 11-07-2023; 32023B1752
Bekendmaking in Publicatieblad i 20-09-2023; PB L 232 p. 1-21

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.