COM(2023)406 EU
Voorstel voor een Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2023 Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) en andere technische aanpassingen met betrekking tot de opzet en de financiering voor 2023 van het nieuwe instrument ter versterking van de defensie-industrie en van de Europese chipverordening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 3 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2023 Actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) en andere technische aanpassingen met betrekking tot de opzet en de financiering voor 2023 van het nieuwe instrument ter versterking van de defensie-industrie en van de Europese chipverordening

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET No 3 TO THE GENERAL BUDGET 2023 Update of revenue (own resources) and other technical adjustments including the set-up and financing for 2023 of the new Defence Industrial Reinforcement Instrument and of the European Chips Act
 
Rechtsinstrument Werkdocument Europese Commissie
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2023)406 EN
Extra COM-nummers COM(2023)406
Procedurenummer i 2023/0240(BUD)
Celex-nummer i 52023DC0406

2.

Key dates

Document 03-07-2023
Online publicatie 03-07-2023
Besluit 18-10-2023; 32023B2516

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.