Groep Antici

De groep Antici bestaat uit de directe assistenten van de Permanente Vertegenwoordigers i (PV) die samen Coreper II i vormen. De vergaderingen van Coreper II worden door Groep Antici voorbereid, en de Permanente Vertegenwoordigers worden door de groep op tactische punten bijgestaan.

1.

Samenstelling

De groep Antici is samengesteld uit één assistent van elke lidstaat, een vertegenwoordiger van de Europese Commissie i, een medewerker van het secretariaat-generaal van de Raad i en een medewerker van de juridische dienst van de Raad.

2.

Taken

Leden van de groep Antici bereiden de vergaderingen van de Permanent Vertegenwoordigers voor (Coreper II i). De groep komt de dag voor de Coreper II-vergadering bijeen en onderhandelt namens de Permanente Vertegenwoordigers zelf over technische details en organisatorische zaken, zodat deze voorstellen in Coreper II zo mogelijk enkel nog goed- dan wel afgekeurd hoeven te worden.

De assistenten verzorgen tevens de coördinatie van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen en brengen verslag uit bij de Europese Raad.

Naast de groep Antici is er ook een groep voor Coreper I, bestaande uit de assistenten van de plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordigers, de groep Mertens i.

3.

Werkwijze

Tijdens raadsvergaderingen lichten de Antici's op gezette tijden de nationale ambtenaren inhoudelijk in. Dit gebeurt via een beveiligde telefoonlijn. De betrokken ambtenaren wachten in een aangrenzende kamer en staan paraat om desgewenst de premier of diens minister met advies bij te staan.

Tijdens de Europese Raad verstrekken aanwezige ambtenaren van het Raadssecretariaat regelmatig informatie over de voortgang van de besprekingen aan de Antici's. Deze spelen op hun beurt deze informatie door naar hun eigen delegaties. De door de Antici's doorgegeven inlichtingen worden in verband met het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen van de Europese Raad uiterst zorgvuldig door alle lidstaten behandeld.

4.

Geschiedenis

De groep Antici is opgericht in 1975. De naam is afgeleid van de Italiaanse diplomaat Antici die toentertijd voorzitter van het gezelschap was. De Antici is een functie dit uniek is in de internationale diplomatie, omdat zij alleen in de Europese Unie i bestaat.