EP-Subcommissie Veiligheid en defensie (SEDE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met het het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie.

Het is een subcommissie van de EP-Commissie Buitenlandse zaken i.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)

    Nikos Androulakis iS&D
Lid/leden

    Arnaud Danjean iEVP


    Petras Auštrevičius iRENEW
    Javier Nart iRENEW
    Urmas Paet iRENEW
    Elena Yoncheva iS&DPlaatsvervanger(s)

    Jerzy Buzek iEVP
    Antonio López-Istúriz White iEVP
    Sandra Kalniete iEVP
    Tonino Picula iS&D
    Zdzisław Krasnodębski iECR
    Costas Mavrides iS&D


    Joachim Schuster iS&D


    Herve Juvin iID
    Assita Kanko iECR
    Tanja Fajon iS&D
    Bart Groothuis (VVD) iRENEW
    Michael Gahler iEVP