Overleg Eurogroep

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Eurogroep i komt bijeen rondom de vergadering van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) i. Meestal is dit op de maandagavond voorafgaand aan de Ecofin. Naast de ministers van Financiën van de landen die de euro ingevoerd hebben i is ook de eurocommissaris voor Economische en Monetaire zaken i aanwezig, de voorzitter van de Eurogroep werkgroep (EWG) en de president van de Europese Centrale Bank i.

Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder meer het toezicht op de werking van de Economische en Monetaire Unie (EMU i), het stabiliteits- en groeipact i en wisselkoersaangelegenheden zoals deelname van niet-eurolanden aan ERM-II i. Het overleg wordt voorbereid door de Eurogroep-werkgroep.