Programma veiligheid en waarborging van vrijheden - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

Programma veiligheid en waarborging van vrijheden

Het Programma veiligheid en waarborging van vrijheden had tot doel een goede samenwerking tussen de lidstaten†i te realiseren voor het bestrijden van criminaliteit en terrorisme.

Specifiek richtte het programma zich op de volgende doelstellingen:

  • het versterken van het vermogen om binnen de EU basisrechten te garanderen overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag van GenŤve en andere internationale verdragen
  • het controleren van de buitengrenzen van de EU
  • het bestrijden van georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de dreiging van het terrorisme
  • het versterken van Europol†i en Eurojust†i
  • het wederzijds erkennen van uitspraken door rechters en van rechterlijke stukken in burgerlijke en familiezaken

Het programma is in de begrotingsperiode 2014-2020†i niet teruggekeerd. In plaats daarvan zijn het Asiel- en Migratiefonds†i en het Interne Veiligheidsfonds†i opgesteld.

1.

Meer informatie