Programma veiligheid en waarborging van vrijheden

Het Programma veiligheid en waarborging van vrijheden had tot doel een goede samenwerking tussen de lidstaten i te realiseren voor het bestrijden van criminaliteit en terrorisme.

Specifiek richtte het programma zich op de volgende doelstellingen:

  • het versterken van het vermogen om binnen de EU basisrechten te garanderen overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag van Genève en andere internationale verdragen
  • het controleren van de buitengrenzen van de EU
  • het bestrijden van georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit en de dreiging van het terrorisme
  • het versterken van Europol i en Eurojust i
  • het wederzijds erkennen van uitspraken door rechters en van rechterlijke stukken in burgerlijke en familiezaken

Het programma is in de begrotingsperiode 2014-2020 i niet teruggekeerd. In plaats daarvan zijn het Asiel- en Migratiefonds i en het Interne Veiligheidsfonds i opgesteld.

1.

Meer informatie