Frankrijk biedt Hirsi Ali wereldwijde beveiliging

Met dank overgenomen van /RNW (RNW), gepubliceerd op maandag 11 februari 2008.
Auteur: Frank Renout

De Nederlandse ex-vluchteling en intellectueel Ayaan Hirsi Ali i wil de Franse nationaliteit aannemen. Dat zou haar recht geven op wereldwijde bescherming door de Franse autoriteiten. Hirsi Ali wordt al jaren bedreigd door moslim-extremisten, vanwege haar kritische uitingen over de islam. Nederland wil haar bescherming niet betalen als ze in het buitenland verblijft. Frankrijk wil dat wel.

Een jaar geleden sprak de Franse president Sarkozy, toen nog presidentskandidaat, opvallende woorden: "Tegen elke onderdrukte vrouw wil ik zeggen dat Frankrijk u bescherming biedt door u haar staatsburgerschap aan te bieden." Die letterlijke woorden werden zondagavond herhaald door Ayaan Hirsi Ali: een Nederlandse vrouw, vluchtelinge uit Somalië, die wordt bedreigd door moslim-extremisten. Kortom: de vrouw waarop Sarkozy destijds doelde.

Hirsi Ali wil graag de Franse nationaliteit aannemen, omdat dat haar bescherming biedt, waar ook ter wereld. Sinds oktober vorig jaar is de Nederlandse ex-politica op zoek naar geld, vertelde ze in Parijs. Geld om haar bescherming te betalen.

 

110208_ayaan_frankrijk_300.jpg

Hirsi Ali wil graag de Franse nationaliteit

aannemen, omdat dat haar bescherming biedt,

waar ook ter wereld 

Moderne Voltaire

Nederland betaalt haar beveiliging zolang ze op Nederlands grondgebied verblijft. Maar buiten Nederland vervalt die Nederlandse inspanning. Hirsi Ali is vaak in het buitenland, want ze werkt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Frankrijk zou wel willen zorgen voor wereldwijde bescherming, zoals ze dat met al haar staatsburgers doet. Maar dan moet Hirsi Ali wel eerst een Frans staatsburger worden.

Een groep Franse intellectuelen heeft zich daarom achter Hirsi Ali geschaard. De linkse filosoof Bernard-Henri Lévy vergeleek haar met de Sovjetdissident Sacharov, die jaren in ballingschap doorbracht wegens zijn kritiek op de autoriteiten. De Franse staatssecretaris voor Mensenrechten, Rama Yade noemde haar 'een moderne Voltaire': deze Franse filosoof bekritiseerde in de 18e eeuw notabelen en overheden en werd daarvoor ook vervolgd: hij vluchtte nota bene naar Nederland.

De intellectuelen beroepen zich op de Franse traditie om op te komen voor de bescherming van onderdrukten. De Universele verklaring van de Rechten van de Mens vindt zijn oorsprong in de Franse revolutie.

Ook de Franse president Sarkozy zegt die traditie hoog te willen houden. Zijn regering steunt het verzoek van Hirsi Ali om Frans staatsburger te worden. Maar daarvoor moeten eerst nog wel wat administratieve hobbels worden genomen, zoals die ook voor andere immigranten gelden. Daarover wil Sarkozy geen mededelingen doen, al was het maar omdat hij in eigen land juist de immigratiestromen aan banden wil leggen.

De optie om te trouwen met een Fransman - om op die manier snel de Franse nationaliteit te krijgen - wees Hirsi Ali in Parijs lachend van de hand.

Non stop bedeltocht

De voormalige Somalische vluchtelinge is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal vermaarde intellectueel. Tegelijk is ze op een soort bedeltocht, vertelde ze in Parijs.

"Ik ben sinds oktober min of meer alleen nog maar bezig van plek naar plek te reizen, op zoek naar geld om mijn eigen veiligheid te betalen, en dat was natuurlijk niet de bedoeling, daar is het me niet om begonnen.''

Het is die bedeltocht die zoveel Franse intellectuelen en politici tegen de borst stuit. Ze hebben volop kritiek op Nederland dat een van haar eigen onderdanen in de steek laat. "Ayaan Hirsi Ali móet beschermd worden'', zei staatssecretaris Rama Yade. Daarover wordt ook overleg gevoerd met Nederland.

President Sarkozy houdt zich persoonlijk bezig met het dossier van de vroegere politica. Los van het verlenen van de Franse nationaliteit, gaat de president op zoek naar geld voor de Nederlandse.

In de tweede helft van dit jaar is Frankrijk voorzitter van de Europese Unie i. In die periode wil Sarkozy lobbyen voor de oprichting van een fonds. Daar moet geld in komen om wereldwijd burgers te beschermen , die worden bedreigd wegens hun strijd voor de mensenrechten.

Hirsi Ali wil zelf niet zo lang wachten. De bedreigingen zijn er nog steeds. Deze week reist ze met Franse intellectuelen naar Brussel. Daar krijgt ze de steun van tientallen Europarlementariërs i, die ook geld willen inzamelen om Hirsi Ali te beschermen.


Met dank overgenomen van /RNW (RNW).
banner Station Europa