Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (Fusion for Energy)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i van de Europese Unie i is verantwoordelijk voor de inbreng van de EU in het ITER internationale fusie-energieproject. Dit project is een samenwerking van China, de EU, India, Japan, Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea op het gebied van onderzoek naar energiewinning uit kernfusie. De EU draagt hierin ongeveer 45 procent van de kosten en treedt op als 'gastheer': het ITER-project wordt uitgevoerd in het Cadarache-onderzoekscentrum in Zuid-Frankrijk.

Het agentschap is opgericht op 27 maart 2007 door de Raad van Ministers i voor een periode van 35 jaar. Voor de eerste tien jaar heeft de Europese Unie een bedrag van circa vier miljard euro ter beschikking gesteld voor dit agentschap. Het agentschap moet Europese kennis en deskundigheid bundelen met het doel Europa een leidinggevende positie te geven op het gebied van de bouw van model-fusiereactoren voor elektriciteitsproductie.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Barcelona

Locatie (land)

Spanje

Grondslag

besluit 2008/C 169/05

Oprichting

27 maart 2007

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Energiebeleid

2.

Werkzaamheden

De taken van dit agentschap zijn:

  • leveren van een Europese bijdrage aan het ITER International Fusion Energy Project te Cadarache in Frankrijk
  • uitvoeren van de overeenkomst betreffende de bredere aanpak tussen Euratom en Japan
  • voorbereiden van de bouw van model-fusiecentrales (DEMO)

3.

Organisatie

Het agentschap bestaat uit een:

  • raad van bestuur: belast met het dagelijkse beheer van Fusion for Energy
  • algemeen directeur: belast met de dagelijkse leiding van Fusion for Energy
  • uitvoerend comité: staat de raad van bestuur bij, voornamelijk bij het goedkeuren van de vergunningen en contracten
  • wetenschappelijke programmaraad: adviseert de raad van bestuur op technisch en wetenschappelijk gebied

Verder kent het agentschap Fusion for Energy drie 'aandeelhouders': EURATOM i (vertegenwoordigd door de Europese Commissie i), de EURATOM-lidstaten en Zwitserland.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Elke EU-lidstaat i is in dit agentschap vertegenwoordigd door één of meerdere vertegenwoordigers.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland is in dit agentschap vertegenwoordigd door een ambtenaar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap i (OCW).

6.

Meer informatie