Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE)

Dit instrument van de Europese Commissie had als doel de kennis van de Europese Unie op het gebied van financiering beschikbaar te stellen aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en via microkredieten.

1.

In vogelvlucht

JEREMIE was een gezamenlijk initiatief uit 2007 van de Europese Commissie (DG REGIO i) en de EIB i groep (Europese Investeringsbank en Europees Investeringsfonds). De financiële middelen die het gebruikte kwamen met name uit de structuurfondsen i. De Europese Commissie i en de lidstaten konden met JEREMIE subsidies omzetten in financiële instrumenten zoals leningen, borgstellingen, deelnames, en een combinatie daarvan.

Een ander aspect van JEREMIE was dat in het proces van financiering gebruik werd gemaakt van managementervaring in de financiële instellingen. Veel ervaring werd ingebracht door het Europese Investeringsfonds i, dat sterk betrokken was bij de ontwikkeling van JEREMIE. De Europese Commissie moedigde het gebruik van moderne financiële instrumenten aan, met het doel om het cohesiebeleid effectiever uit te voeren.

2.

JEREMIE inzetten

Bij gebruik van JEREMIE door een EU-programma werden de middelen in beheer gebracht bij een nationale financiële instelling. Die instelling verstrekte het geld vervolgens aan de begunstigde ondernemer, tegen afgesproken concurrerende voorwaarden. Voorrang kregen initiatieven op het gebied van de EU 2020-strategie i, met nadruk op ontwikkeling van technologie, startende ondernemingen, fondsen voor technologie en innovatie, en microkredieten.

3.

Meer informatie