Onderhandelingen arbeidstijden opnieuw mislukt

Met dank overgenomen van Expertisecentrum Europees Recht (ECER) (ECER), gepubliceerd op vrijdag 3 april 2009.

Ook de tweede bemiddelingspoging tussen Raad i en EP i is na een nacht onderhandelen mislukt. Grootste struikelblok blijft de opt-out - de mogelijkheid om werknemers te laten instemmen met een werkweek van meer dan 48 uur. Het EP wil deze praktijk beëindigen terwijl een blokkerende minderheid in de Raad deze mogelijkheid juist onverkort wil handhaven. Een derde bemiddelingspoging op 21 april a.s. is de allerlaatste kans om dit al jaren slepende dossier vlot te trekken.

Het politieke getij is met de naderende EP verkiezingen i en de demissionaire staat van de Tsjechische regering bepaald uitdagend te noemen. Toch durft geen van de partijen het bijltje er al bij neer te leggen. Mechtild Rothe (PES, Duitsland), die het Bemiddelingscomité i namens het EP voorzit, zei vanmorgen tijdens haar persconferentie er alles aan te zullen doen om alsnog een akkoord te bereiken. Zij constateerde tevreden dat het Tsjechische Voorzitterschap i, aanvankelijk aarzelend over het nut van dooronderhandelen, zich na een paar uurtjes slapen inmiddels in een persbericht in vergelijkbare bewoordingen had uitgedrukt. Het Britse EP lid van de Conservatieven, Bushill Matthews meende tijdens zijn persconferentie dat de onderhandelingen gedoemd zijn te mislukken. Hij meende dat drie miljoen Britten naar tevredenheid van de opt-out gebruik maken en dat daar niets mis mee is. Matthews opperde opnieuw de splitsing van het dossier, een optie die al jarenlang boven de markt hangt maar tot nu toe door de Commissie werd afgewezen. Volgens dit scenario gaat het huidige voorstel in de prullenbak en doet de Commissie een nieuw voorstel uitsluitend om de problematiek rond de aanwezigheidsdiensten op te lossen. Hofuitspraken in de zaken SIMAP, Jaeger en Dellas hebben in sectoren als de gezondheidszorg en de brandweer voor grote ophef gezorgd. Volgens deze uitspraken moeten wacht- en slaapdiensten volledig als arbeidstijd worden meegeteld. Wordt vervolgd. (Bron: Nieuwsbrief SZW-Brussel).