Begrotingsrapporteur 2015: "Het Parlement is er klaar voor om hard te vechten"

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 20 oktober 2014, 17:57.

De positie van het EP i wat betreft de EU-begroting 2015 wordt op dinsdag 21 oktober in de plenaire vergadering besproken en op woensdag wordt er over gestemd. Naar verwachting zullen de leden de bezuinigingen van de Raad i in de ontwerpbegroting voor 2015 keren en dit betekent dat deze twee vervolgens moeten proberen om een compromis te bereiken. De rapporteur voor de begroting van de EU, de Spaanse sociaaldemocrate Eider Gardiazábal Rubial i, vertelde ons dat het EP bereid is om hard te vechten.

Welke houding zal het Parlement tijdens de komende bemiddelingsprocedure aannemen?

We hopen op het vinden van een compromis. Het is niet mogelijk dat de Raad - zoals ze altijd deed - gaat zeggen: dat is onze positie en we zijn niet bereid om maar een euro toe te geven. We zullen hard moeten vechten.

Hoe beïnvloeden de eerdere jaarbegrotingen van de EU de situatie?

De crisis van de betalingen startte in 2010 en tegen eind 2013 was de som van de onbetaalde rekeningen van de EU-programma's was rond 25 tot 26 miljard euro. Wij moeten de situatie oplossen. De Raad moet eerst het probleem erkennen en vervolgens een plan in het leven roepen om het op te lossen.

Meer flexibiliteit tussen de jaarlijkse begrotingen en de begrotingsonderdelen werd overeengekomen bij het meerjarig financieel kader. Werkt het?

Het Parlement stemde in met een zeer klein meerjarig financieel kader vanwege de flexibiliteitsinstrumenten die ons in staat zouden stellen om de middelen maximaal in te zetten. De Raad doet nu echter niet wat is overeengekomen. Zij probeert te veel juridische, politieke en economische redenen te gebruiken.

Welke programma’s lijden het meest onder het gebrek aan betalingen?

Het meest gevoelige gebied is de humanitaire hulp. Wij verbinden ons aan programma's, maar wij dekken die uitgaven niet dus ngo’s die in de Sahel, Syrië of Palestina werken, sluiten ziekenhuizen en kunnen geen vluchtelingen accepteren.

Hoe doen programma's zoals Horizon 2020 i en Erasmus i + het?

We proberen te investeren in Onderzoek & Ontwikkeling en in studenten maar de situatie is totaal schizofreen als ik dat zo kan zeggen. De Raad kondigt aan dat "dit onze prioriteiten zijn," maar zij bekostigen het niet. Studenten gaan nog steeds naar het buitenland, maar gaan ze betaald worden? Het MKB (KMO’s) doet al mee Horizon 2020-programma's maar zij worden niet vergoed.

REF. : 20141017STO74409

Bijgewerkt op: ( 20-10-2014 - 17:58)