COM(2005)81 - Europees Genderinstituut - EU monitor

EU monitor
Zondag 18 augustus 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Genderinstituut (voor de EER relevante tekst)

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Institute for Gender Equality
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer†i COM(2005)81 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2005)328; COM(2006)209; COM(2006)501; COM(2006)860
Raadsdocument†i 7244/05
Procedurenummer†i 2005/0017(COD)
Celex-nummer†i 52005PC0081

2.

Key dates

Document 08-03-2005
Online publicatie 08-03-2005
Besluit 20-12-2006; Verordening 2006/1922
Bekendmaking in Publicatieblad†i 30-12-2006; Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013,OJ L 403, 30.12.2006,Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007,Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.