COM(2013)307 - Toepassing van Reglement nr. 41 van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorfietsen wat geluid betreft - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2013)307 EUe
Toepassing van Reglement nr. 41 van de VN/ECE betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorfietsen wat geluid betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (ENTR) i en het Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) i van de Europese Commissie en op 29 mei 2013 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de toepassing van Reglement nr. 41 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorfietsen wat geluid betreft

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the application of Regulation No 41 of the United Nations Economic Commission for Europe on uniform provisions concerning the approval of motor cycles with regard to noise
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)307 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)307
Procedurenummer i 2013/0159(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0307

2.

Key dates

Document 29-05-2013
Online publicatie 29-05-2013
Besluit 30-09-2013; Besluit 2013/483
Bekendmaking in Publicatieblad i 05-10-2013; PB L 263 p. 15-16

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.