Eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving (opgeheven)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze functie was nieuw in de Commissie-Juncker i, al bestonden soortgelijke posten wel in voorgaande Commissies (informatiemaatschappij en media in Barroso-I, digitale agenda in Barroso-II). De functie werd opgeheven per 1 december 2019. De eurocommissaris i tot 1 januari 2017 was Günther Oettinger i. De portefeuille was tot 4 juli 2017 waargenomen door vice-voorzitter Andrus Ansip i; op die dag werd de Bulgaarse Mariya Gabriel i benoemd als nieuwe eurocommissaris.

1.

Verantwoordelijkheden

Telecommunicatie

  • het ontwikkelen van een gemeenschappelijk kader voor frequenties
  • het verder harmoniseren van de regels voor telecommunicatie
  • het moderniseren van regels omtrent copyright

Digitale ontwikkeling

  • het stimuleren van investeringen, al dan niet in de vorm van publiek-private samenwerking, in digitale netwerken
  • het stimuleren van start-ups met activiteiten op digitaal gebied
  • het stimuleren van digitale innovaties waaronder het 'Internet of things'
  • zorg dragen ook in internationaal verband, dat het internet een open karakter behoudt
  • het helpen bij het ontwikkelen van initiatieven om digitale vaardigheden te trainen
  • het ontwikkelen van beleid teneinde data beter te beschermen

Overig

  • het, in samenwerking met de eurocommissaris Grondrechten i, ondersteunen van vrijheden, pluraliteit in aanbod en culturele diversiteit in online omgevingen

2.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris viel onder vier van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie aren ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams werden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Teams (direct betrokken):

Teams (indirect betrokken):

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

4.

Meer informatie