Tweede Kamerfractie Katholieke Volkspartij (KVP)

De Katholieke Volkspartij i (KVP) was een christendemocratische fractie in de Tweede Kamer. De fractie was van 22 december 1945 tot 8 juni 1977 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd en in alle jaren regeringsfractie. Vanaf 1976 vergaderde de fractie gezamenlijk met die van ARP i en CHU i, in aanloop naar het CDA i. In 1968 was er een afsplitsing i van drie leden.

Net als bij haar voorganger, de RKSP-fractie i, waren afgevaardigden uit alle katholieke maatschappelijke geledingen in de fractie te vinden. Leden uit Noord-Brabant en Limburg waren sterk vertegenwoordigd, en daarnaast waren er altijd leden uit Zeeuwsch-Vlaanderen, West-Friesland en/of Kennemerland, Twente en Gelderland.

Behalve de fractievoorzitters waren prominente leden de partijvoorzitters Van Doorn i en Aalberse i, de vakbondsbestuurders Andriessen sr i., Van der Ploeg i en Weijters i, de financieel woordvoerders A.M. Lucas i en Harry Notenboom i, de juristen Karel van Rijckevorsel i en Theo van Schaik i en de landbouwwoordvoerders Droesen i en Brouwer i. Bekende vrouwelijke leden waren Agnes Nolte i, Netty de Vink i, Marga Klompé i en Til Gardeniers i.

Ook de Tweede Kamervoorzitters Kortenhorst i en Van Thiel i waren lid van de KVP-fractie.

1.

Overzicht fractievoorzitters

In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
Frans AndriessenF.H.J.J. (Frans) Andriessen1971-08-161977-05-25
Gerard VeringaG.H. (Gerard) Veringa1971-04-291972-01-01
Norbert SchmelzerW.K.N. (Norbert) Schmelzer1963-12-071971-04-28
 

Meer over