COM(2015)351 EU
Ontwerp gewijzigde begroting nr. 6 - trustfondsen van de unie voor externe acties bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING NR. 6 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2015 EIGEN MIDDELEN TRUSTFONDSEN VAN DE UNIE VOOR EXTERNE ACTIES BUREAU VAN HET ORGAAN VAN EUROPESE REGELGEVENDE INSTANTIES VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET No 6 TO THE GENERAL BUDGET 2015 OWN RESOURCES UNION TRUST FUNDS FOR EXTERNAL ACTION OFFICE OF THE BODY OF EUROPEAN REGULATORS FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2015)351 NLEN
Raadsdocument i 11695/15
Celex-nummer i 52015DC0351

2.

Key dates

Document 15-07-2015
Online publicatie 16-07-2015
Besluit 14-12-2015; 32015B2220

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.