Europese brexit top 29 april 2017

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Tusk tijdens Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Naar aanleiding van de aangekondigde inwerkingtreding van de artikel 50-procedure i zijn op 29 april 2017 de overige 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders i (EU-27) bijeenkomen om de richtlijnen voor de brexitonderhandelingen te bespreken.

Op 27 april 2017 had de Raad Algemene Zaken i ontwerprichtsnoeren aangenomen. Volgens de Maltese vicepremier Louis Grech i stonden alle lidstaten achter de geformuleerde uitgangspunten. Hij noemde het belangrijk dat de EU als eenheid tegenover Londen staat.

Bondskanselier Angela Merkel i had ook aangegeven dat zij met de EU-leiders wilde bespreken hoe de EU i met Turkije om moet gaan.

1.

Conclusies

Omdat de richtsnoeren goed voorbereid en op diplomatiek niveau al uitonderhandeld waren, kon de Raad snel en unaniem een beslissing nemen. De 27 EU-leiders hebben ingestemd met een 'ferm en eerlijk politiek mandaat' voor de onderhandelingen met de Britten over hun vertrek uit de Europese Unie.

Volgens Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hadden de 27 'minder dan een kwartier' nodig om het eens te worden over de opdracht aan EU-onderhandelaar Michel Barnier. De EU gaat voor een gefaseerde aanpak: eerst de boedelscheiding 'voldoende' regelen, dan pas praten over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk. Na de vervroegde Britse verkiezingen op 8 juni, beginnen de onderhandelingen.

2.

Meer informatie

3.

Bron