Plenaire vergadering van mei: herplaatsing vluchtelingen, homofobie, Hongarije en Brexit

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 19 mei 2017, 11:04.

Deze week sprak de secretaris-generaal van de VN i de leden toe, werd er gedebatteerd over de Brexit i en werd een resolutie over de herplaatsing van vluchtelingen aangenomen.

Hongarije

De "ernstige verslechtering van de rechtsstaat en de democratie" in Hongarije werd op woensdag door de leden veroordeeld. Zij namen een resolutie aan waarin zij opriepen op tot het inroepen van artikel 7, lid 1, van het EU-Verdrag, om te bepalen of er een duidelijk risico bestaat op “een ernstige schending" van EU i-waarden.

Herplaatsing van vluchtelingen

Veel migranten wagen ieder jaar hun leven op de Middellandse Zee. Frontlinielanden zoals Italië en Griekenland kunnen niet in de steek worden gelaten, lieten de leden weten in een resolutie op donderdag waarin zij opriepen tot een doeltreffend herplaatsingssysteem. In een debat op dinsdag beschuldigen de leden de nationale regeringen er van dat zij niet actief samenwerken bij de herplaatsing van vluchtelingen.

Online abonnementen

Wetgeving om abonnees van online diensten toe te staan om hun inhoud, tv-series, films, maar ook e-boeken overal op reis binnen de EU te kunnen bekijken, werd op donderdag door het Parlement i goedgekeurd en kan binnen een jaar van kracht worden.

Rechten van LGBTI

Voorafgaand aan de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei, debatteerden de leden op dinsdag over de vervolging van homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, zoals gerapporteerd door Russische media en mensenrechtenorganisaties. Op 17 mei werd een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een urgent onderzoek door de Russische autoriteiten.

Verenigde Naties i

António Guterres, secretaris-generaal van de VN, sprak op woensdag de plenaire vergadering toe over de situatie in Syrië, de vluchtelingencrisis i en de rol van de EU in de wereld.

Brexit

Eerder op woensdag werd er teruggeblikt op de Europese Raad van 29 april over de Brexit. De leden verwelkomden de eenheid die door de leiders van de EU voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk werd getoond maar vroegen ook om een parallelle hervorming van de EU zelf.

Voedselverspilling

De 88 miljoen ton voedsel die jaarlijks in de EU wordt verspild, vormt een ernstig sociaal- en milieuprobleem. De EP-leden willen dat deze berg met 30% is verminderd tegen 2025 en met 50% tegen 2030 ten opzichte van de ijkdatum in 2014.

Witwassen van geld

Het Parlement verwerpt voor de tweede keer een door de Europese Commissie i voorgestelde zwarte lijst van landen die ”een gevaar vormen voor het witwassen van geld”. Deze lijst is afgeleid van de internationale Financiële-actiegroep. De leden willen dat de EU een "onafhankelijk en autonoom" proces heeft om te beoordelen of landen een risico vormen voor financiële criminaliteit.

Werkgelegenheid

Op woensdag heeft het Parlement €2.641.800 goedgekeurd voor 821 voormalige Nokia ICT-werknemers in Finland om werk te zoeken en om hen te helpen met carrièremogelijkheden en individuele begeleiding.

Globalisering

De negatieve gevolgen van globalisering op de samenleving moeten worden aangepakt en de baten moeten beter worden verdeeld, zeiden de leden in een resolutie die werd aangenomen op dinsdag Zij merkten op dat globalisering verantwoordelijk wordt geacht voor de toenemende druk op banen, lonen en normen, die in Europa tot de terugkeer van populisme hebben geleid. Lees, wat het Parlement al heeft gedaan op het gebied van globalisering.

REF. : 20170515STO74857