Science meets Parliaments, Brussel - EU monitor

EU monitor
Maandag 6 april 2020
kalender

Science meets Parliaments, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 november 2017 14:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) i Toon locatie
aanwezigen T. (Tibor) Navracsics i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i, Europees Parlement (EP) i, Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) i, Evaluatie van wetenschappelijke en technische opties (STOA)

This event kicks off the sixth edition of the MEP-Scientist Pairing Scheme, which brings together scientists and MEPs from across the European Union. Organised jointly with the JRC, it will introduce the 18 scientists and 18 MEPs participating this year. It will be followed by two days of intense shadowing, aimed at reinforcing mutual understanding and knowledge-sharing between science and politics.

Location: Paul-Henri Spaak Building, PHS 7C050

Last updated: 27-11-2017


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden i (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels i in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen i die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie i en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie i een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

De taak van dit directoraat-generaal i is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie i functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. Het geeft ook advies aan de Raad i, het Europees Parlement i en aan lidstaten.

4.

Meer over...