Digitale top van Tallinn, 29 september 2017

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 29 september vond de Digitale top van Tallinn plaats. De top werd georganiseerd door het Estse voorzitterschap i van de Raad i, de Europese Commissie i en de voorzitter van de Europese Raad i.

De Digitale top moest als opstart dienen voor een Europese aanpak op het gebied van digitale innovatie zodat Europa wereldwijd een voorloper op digitaal gebied kan blijven.

De avond voor de top vond er een informeel diner plaats met de Europese regeringsleiders i en staatshoofden en EU-president Donald Tusk i waarin de belangrijkste uitdagingen voor de EU besproken werden.

1.

Uitkomsten

Tijdens de top werd geen specifieke wet- en regelgeving besproken, maar met name de toekomst van Europa op digitaal gebied. Na afloop van de top gaf de Estse premier Jüri Ratas i aan dat de Europese regeringsleiders hebben afgesproken om de digitale interne markt voor eind volgend jaar te voltooien.

Verder kwam naar voren dat er steun van 19 lidstaten is voor een nieuwe belastingplan om bedrijven op technologisch gebied te belasten op basis van hun omzet in plaats van hun winst. Onder meer Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland steunen dit voorstel. Er is daarentegen nog veel verzet van onder meer Ierland en de Benelux-landen.