Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 17 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.
Donald Tusk, voorzitter Europese Raad
Bron: Raad van de Europese Unie, 2014

De vaste voorzitter van de Europese Raad†i leidt de werkzaamheden van deze Raad, die bestaat uit Europese regeringsleiders of staatshoofden. Ook treedt de vaste voorzitter op als vertegenwoordiger van de Europese Raad in contacten met andere regeringsleiders en staatshoofden.

Deze functie, ook wel de 'president van de Europese Unie' genoemd, is in 2009 ingevoerd door het Verdrag van Lissabon†i.

In december 2019 zal de huidige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk†i, opgevolgd worden door de huidige Belgische premier Charles Michel†i.

1.

Positie vaste voorzitter Europese Raad

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad†i: het overleg van de Europese leiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie†i zorgt de vaste voorzitter voor de continuÔteit van de werkzaamheden van de Europese Raad.

De vaste voorzitter vertegenwoordigt de Europese Raad op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid in contacten met regeringsleiders en staatshoofden van niet-EU-landen. Hij doet dat 'zonder te treden in de bevoegdheden' van de Hoge Vertegenwoordiger†i, die de Europese Unie op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid vertegenwoordigt in contacten met ministers van buitenlandse zaken.

Na iedere bijeenkomst van de Europese Raad brengt de vaste voorzitter verslag uit in het Europese Parlement†i.

De Europese Raad kiest de voorzitter elke 2,5 jaar met gekwalificeerde meerderheid†i. De voorzitter mag voor een tweede termijn herbenoemd worden. De persoon in kwestie mag niet tegelijkertijd een nationale functie vervullen.

Sinds 1 december 2014 is de Poolse oud-premier Donald Tusk†i de vaste voorzitter. Op 9 maart 2017 werd hij door de Europese Raad herkozen; zijn tweede termijn van tweeŽnhalf jaar eindigt in 2019. Het mandaat van Tusk eindigt per 1 december 2019. Charles Michel†i volgt hem dan op.

Zijn voorganger was de Belg Herman Van Rompuy†i; hij was de eerste vaste voorzitter van de Europese Raad (vanaf 1 december 2009).

Het voorzitterschap†i van de Raad van Ministers†i (de vakministers) blijft wel elk half jaar rouleren tussen de lidstaten van de Europese Unie†i. Elk voorzitterschap werkt nauw samen met twee andere landen.

2.

Juridisch kader

De vaste voorzitter van de Europese Raad vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU)†i.

  • Rol en aanstelling: VEU tot titel III art. 15†i leden 3, 5, 6

3.

Meer informatie