Voorbereiding Europese Raad - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Voorbereiding Europese Raad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op donderdag 5 oktober 2017.

Het Europees Parlement i heeft op woensdag 4 oktober in Straatsburg gedebatteerd over de voorbereiding van de Europese Raad i van 19 en 20 oktober. Ook in de Tweede Kamer spreken de EU-woordvoerders volgende week met de minister-president over de inzet van het kabinet bij deze Europese Top.

Het Estse voorzitterschap rapporteerde in het Europees Parlement enige voortgang op het migratiedossier, onderstreepte het succes van de digitale top in Tallinn i op 28 september jl. en de ambitie van de Europese Unie om met een digitale visie te komen. Verder toonde zij zich positief over de discussies op het terrein defensie en meldde dat de relatie met Turkije wordt besproken onder het kopje ‘externe betrekkingen. Ook bespraken de Europarlementariërs de ontwikkelingen in Catalonië.

De Europese leiders komen tijdens de Europese Raad ook in artikel 50 i formatie bijeen om de voortgang in de Brexit i onderhandelingen te bespreken. Het Europees Parlement volgde in het debat de constatering van de EU-hoofdonderhandelaar Barnier dat er op dit moment onvoldoende vooruitgang is geboekt om over te gaan tot de tweede fase van de onderhandelingen -tenzij de gesprekken die volgende week plaats vinden een grote doorbaak oplevert.

In het Schriftelijk Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken met als inbrengdatum 9 oktober over de Raad Algemene Zaken i op 17 oktober 2017 hebben de EU-woordvoerders in de Tweede Kamer ook de mogelijkheid om over dit onderwerp vragen over te stellen.

  • 09/10: Inbreng schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 oktober 2017