Comitologie-comité - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Comitologie-comité

NaamVerantwoordelijk Directoraat-Generaal
COMITÉ WEEFSELS EN CELLE Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming (SANCO)
Civiel Recht Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (per 1 juli 2010 gesplitst)
Comite voor olievoorraden richtlijn (2009/119/EG) Europese Commissie (EC)
Comiteit voor de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn mariene strategie Europese Commissie (EC)
Comité "Europa voor de burger" Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Onderwijs, jeugd, sport en cultuur (EAC)
Comité "Jeugd in Actie" Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Onderwijs, jeugd, sport en cultuur (EAC)
Comité (EURES) Europese Commissie (EC)
Comité (EaSI) Europese Commissie (EC)
Comité Doanewetboek - douane-entrepots en vrije zones Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Algemene douanewetgeving Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Bijzondere regelingen Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Data-integratie en -harmonisatie Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Douanecontroles en risicobeheer Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Douaneschuld en zekerheidstelling Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Douanestatus en douanevervoer Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Douanevrijstellingen Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - Douanewaarde Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - Invoer- en uitvoerformaliteiten Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - Tariefmaatregelen Europese Commissie (EC)
Comité Douanewetboek - algemene wetgeving Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - doorvoer Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - economische douaneregelingen Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - enig document Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - gunstige tariefbehandeling (aard of bijzondere bestemming goederen) Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - oorsprong Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - reizigersbagage in het lucht- en zeevervoer (technische problemen) Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - tarief- en statistieknomenclatuur Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Douanewetboek - tariefvraagstukken van economische aard Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Energieprestatie van gebouwen Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Energie en vervoer (per 17 februari 2010 gesplitst) (TREN)
Comité Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) Europese Commissie (EC)
Comité Financieel Programma voor het Consumentenbeleid 2007-2013 Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming (SANCO)
Comité Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen Europese Commissie (EC)
Comité Groenelijnverordening Europese Commissie (EC)
Comité Jaarrekeningenrichtlijnen Europese Commissie (EC)
Comité Partnerschapsinstrument Europese Commissie (EC)
Comité Regeling inzake economische passieve veredeling van textielproducten Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)
Comité Richtlijn 91/477/EEG (vuurwapenrichtlijn) Europese Commissie (EC)
Comité SIS- SIRENE Europese Commissie (EC)
Comité Veiligheid van speelgoed Europese Commissie (EC)
Comité actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013) Europese Commissie (EC)
Comité artikel 6 visa Directoraat-generaal Justitie, vrijheid en veiligheid (per 1 juli 2010 gesplitst)
Comité bemestingsproducten Europese Commissie (EC)
Comité betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (BNI-comité) Europese Commissie (EC), Eurostat (ESTAT)
Comité betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten Europese Commissie (EC)
Comité betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken Europese Commissie (EC)
Comité betreffende een aantal uitvoeringsbepalingen van de Europaovereenkomsten met de LMOE en de Republiek Slovenië, en de vrijhandelsovereenkomsten met de Baltische staten (vrijwaring) Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG)
Comité betreffende het toepasselijke recht, de bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid en op het gebied van onderhoudsverplichtingen Europese Commissie (EC)
Comité beveiliging netwerk- en informatiesystemen Europese Commissie (EC)
› verder | ‹ terug | Aantal: Start: Filter: Sort: