1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2682 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.06.2020  Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2021-2025).
Verslag com(2020)298
 
26.06.2020  Communication from the commission to the European parliament, the council and the court of auditors annual accounts of the European commission for the financial year ...
Mededeling com(2020)289
 
26.06.2020  Jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds 2019.
Mededeling com(2020)290
 
26.06.2020  Geconsolideerde jaarrekening van de EU voor het begrotingsjaar 2019.
Mededeling com(2020)288
 
03.06.2020  Gewijzigde begroting nr. 6 bij de begroting 2020 om de lancering van het herstelplan voor Europa te weerspiegelen in de begroting 2020.
com(2020)423
 
06.04.2020  Amending budget N° 1 to the budget 2020 Assistance to Greece in response to increased migration pressure Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak ...
com(2020)145
 
02.04.2020  Technische aanpassing met betrekking tot speciale instrumenten voor 2020 van Verordening 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor 2014-2020.
Mededeling com(2020)173
 
25.03.2020  Identiteit van de beheerder van de activa van het gemeenschappelijk voorzieningsfonds overeenkomstig artikel 212 van het Financieel Reglement (Verordening 2018/1046).
Mededeling com(2020)130
 
26.11.2019  Negende verslag van de Commissie over de werking van het stelsel voor de controle van de traditionele eigen middelen (2016-2018) (artikel 6, lid 3, van Verordening ...
Verslag com(2019)601
 
08.11.2019  Gewijzigde begroting nr. 5 bij begroting 2019 - Aanpassing van administratieve kredieten van de EU instellingen aan meest recente informatie en actualisering van ...
com(2019)594
 
24.10.2019  Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter - annual report 2018.
ini(2019)2125
 
24.10.2019  Financial activities of the European Investment Bank - annual report 2019.
ini(2019)2126
 
24.10.2019  Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018.
ini(2019)2127
 
24.10.2019  Protection of the European Union's finacial interests - combating fraud - annual report 2018.
ini(2019)2128
 
24.10.2019  European Central Bank - annual report 2018.
ini(2019)2129
 
24.10.2019  Banking Union - annual report 2019.
ini(2019)2130
 
24.10.2019  Competition policy - annual report 2019.
ini(2019)2131
 
24.10.2019  Activities of the European Ombudsman - annual report 2018.
ini(2019)2134
 
24.10.2019  Implementation of the common security and defence policy - annual report 2018.
ini(2019)2135
 
24.10.2019  Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report.
ini(2019)2136
 
18.09.2019  2018 discharge: European Border and Coast Guard Agency (Frontex).
dec(2019)2083
 
18.09.2019  2018 discharge: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI Joint Undertaking).
dec(2019)2102
 
18.09.2019  2018 discharge: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
dec(2019)2079
 
18.09.2019  2018 discharge: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol).
dec(2019)2088
 
18.09.2019  2018 discharge: Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT).
dec(2019)2072
 
18.09.2019  2018 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop).
dec(2019)2066
 
02.07.2019  Wijziging begroting 2019 nr. 4: vermindering vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en actualisering van de ontvangsten (eigen ...
Werkdocument Europese Commissie com(2019)610
 
02.07.2019  Wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2019 voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid.
Besluit com(2019)600
 
02.07.2019  Follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2017 (Samenvatting).
Verslag com(2019)334
 
27.06.2019  2018 discharge: EU general budget, European External Action Service (EEAS).
com(2019)316
 
26.06.2019  Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2020-2024).
Verslag com(2019)305
 
26.06.2019  Jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds 2018.
Mededeling com(2019)317
 
26.06.2019  Communication from the commission to the European parliament, the council and the court of auditors annual accounts of the European commission for the financial year ...
Mededeling com(2019)312
 
26.06.2019  Communication from the EC to the EP, the Council and the court of auditors consolidated annual accounts of the European union for the financial year 2018.
Mededeling com(2019)316
 
15.05.2019  Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Art.6 Regulation No 1311/2013 laying down the MFF 2014-2020).
Mededeling com(2019)310
 
15.11.2018  Institutional Framework Agreement between the European Union and the Swiss Confederation. Recommendation.
ini(2018)2262
 
16.10.2018  Gebruik middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van de maatregelen mbt migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid.
Besluit com(2018)708
 
16.10.2018  Nota van wijzigingen nr. 1 bij begroting 2019: geactualiseerde geraamde behoeften voor landbouwuitgaven, impact van overeenkomsten op voorstellen van de Commissie.
com(2018)709
 
10.10.2018  Langetermijnraming van toekomstige in- en uitstromen op de EU-begroting (2019-2023).
Verslag com(2018)687
 
17.07.2018  Follow-up van de kwijting voor begrotingsjaar 2016 (samenvatting).
Verslag com(2018)545
 
05.07.2018  Annual report on the control of the financial activities of the EIB.
ini(2018)2151
 
27.06.2018  Communication from the commission to the European parliament, the council and the court of auditors annual accounts of the European commission 2017.
Mededeling com(2018)525
 
27.06.2018  Geconsolideerde jaarrekening van de EU 2017.
Mededeling com(2018)521
 
27.06.2018  Jaarrekening van het Europees ontwikkelingsfonds 2017.
Mededeling com(2018)519
 
23.05.2018  Technische aanpassing van het financieel kader voor 2019 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bni.
Mededeling com(2018)282
 
23.05.2018  Aanspreken van het flexibiliteitsinstrument voor de aanpak van migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid, alsmede uitbreiding van het steunprogramma voor ...
Besluit com(2018)280
 
28.02.2018  Antwoorden van de lidstaten op het jaarverslag van de Rekenkamer over 2016.
Verslag com(2018)117
 
26.10.2017  Annual report 2016 on the protection of the EU’s financial interests - Fight against fraud.
ini(2017)2216
 
16.10.2017  Nota van wijzigingen nr. 1 bij de begroting 2018 houdende een bijwerking van de geraamde behoeften voor landbouwuitgaven en andere aanpassingen.
nota van wijzigingen bij een voorontwerp van de begroting com(2017)615
 
15.09.2017  Technische aanpassing van het financieel kader voor 2018 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bni (ESR 2010) ter vervanging van mededeling COM(2017)220.
Mededeling com(2017)473