Europese Raad 20 september 2018 (informeel)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 20 september 2018 vindt een informele bijeenkomst van de Europese Raad i plaats. Alle regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i komen bijeen in Salzburg. Namens Nederland is minister-president Rutte i aanwezig.

De belangrijkste onderwerpen op de agenda zijn interne veiligheid in de EU, de brexit en de strijd tegen illegale migratie.

1.

Interne veiligheid

Drie gebieden staan centraal tijdens deze informele bijeenkomst:

  • politiële en justitiële samenwerking
  • versterking van de grensbeveiliging
  • cybersecurity

Ook informeert Theresa May i de regeringsleiders over de zaak Skripal.

2.

Illegale migratie

De laatste ontwikkelingen op het gebied van het Europees migratiebeleid komen aan de orde. Hierbij wordt de gemaakte voortgang besproken en de samenwerking met Afrikaanse landen en internationale organisaties.

3.

Brexit

De stand van zaken van de Brexit-gesprekken wordt besproken. Hoofdonderhandelaar Michel Barnier i is hierbij aanwezig. De discussies richten zich op drie onderdelen:

  • de grens met Ierland
  • de toekomstige relatie
  • de organisatie van de laatste fase van de Brexit-gesprekken.

4.

Input Commissie

De Europese Commissie heeft voorgaand aan deze informele top een reeks aanbevelingen en voorstellen gepubliceerd voor de Europese regeringsleiders. Een overzicht:

5.

Meer informatie