Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief „Wij willen slimmere wetgeving voor vapen/dampen!”

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 11 februari 2019.

De Europese Commissie i heeft vandaag beslist het Europees burgerinitiatief „Wij willen slimmere wetgeving voor vapen/dampen!” te registreren.

Dit initiatief beoogt op maat gemaakte wetgeving tot stand te brengen waarmee e-sigaretten duidelijk worden onderscheiden van tabak en farmaceutische producten. De organisatoren vragen de Commissie te zorgen voor nieuwe wetgeving [voor e-sigaretten] waarbij vereisten inzake verplichte naleving van strenge normen op het gebied van productkwaliteit, veiligheid en fabricage gepaard worden aan verantwoorde marketingpraktijken die in de bescherming van jongeren voorzien.

Het besluit van de Europese Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

Het initiatief zal worden geregistreerd op 20 februari 2019. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen ter ondersteuning van het initiatief te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 met de verordening over het Europees burgerinitiatief in wetgeving omgezet. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument de Europese agenda mede bepalen. De Europese Commissie heeft, zoals voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie in 2017 aangaf, voorstellen ingediend om het Europees burgerinitiatief te hervormen en nog gebruikersvriendelijker te maken. In december 2018 zijn het Europees Parlement i en de Raad i het eens geworden over de hervorming. De herziene regels worden op 1 januari 2020 van kracht.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor zij bevoegd is.

Om ontvankelijk te worden verklaard, mag het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk zijn, en niet duidelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief (beschikbaar vanaf 20 februari)

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website over het Europees burgerinitiatief

Verordening over het Europees burgerinitiatief

IP/19/989