RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 december 2019 - 17 december 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 december 2019 (OR. en)

14853/19 OJ CONS 73

AGRI 595 PECHE 540

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

16 en 17 december 2019 (10.00, 10.00)

ZITTING OP MAANDAG 16 DECEMBER 2019 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 14879/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

  • b) 
   Niet-wetgeving 14878/19

VISSERIJ

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Verordening van de Raad betreffende de TAC's en quota (*) 14790/19

  voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2020 13438/19 (Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 43, + ADD 1-2 lid 3, van het VWEU) Politiek akkoord

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 4. 
  Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 en 14990/19 + ADD 1

  Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft kabeljauw in het 14802/19 oostelijke deel van de Oostzee + COR 1-2 Algemene oriëntatie

LANDBOUW

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 5. 
  GLB-hervormingspakket post 2020 14983/19 + COR 1
  • a) 
   Verordening strategische plannen GLB b) Verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het GLB c) Verordening gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor landbouwproducten Voortgangsverslag Gedachtewisseling

Diversen

 • 6. 
  a) Gering gebruik van pesticiden 14703/19

  Informatie van het voorzitterschap

 • b) 
  Informatie aan consumenten over de oorsprong van 14927/1/19 REV 1

  levensmiddelen Informatie van de Franse delegatie namens de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaans delegatie

  • c) 
   Conclusies over de geactualiseerde EU-strategie voor de 14907/19

   bio-economie Informatie van het voorzitterschap

  • d) 
   Gevolgen van Amerikaanse heffingen voor Europese 15031/19 voedingsmiddelen

   Informatie van de Spaanse en de Franse delegatie

ZITTING OP DINSDAG 17 DECEMBER 2019 (10.00 uur)

VISSERIJ

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  (vervolg) Verordening van de Raad betreffende de TAC's en (*) 14790/19

  quota voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2020 13438/19 (Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 43, + ADD 1-2 lid 3, van het VWEU) Politiek akkoord

Diversen

 • 7. 
  Begrotingsflexibiliteit in het Europees Fonds voor maritieme 14906/1/19 REV 1

  zaken en visserij 2014-2020 Informatie van de Tsjechische delegatie, namens de Bulgaarse, de Tsjechische, de Estse, de Hongaarse, de Letse en de Roemeense delegatie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Openbaar debat voorgesteld door het voorzitterschap

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie i Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...