European Council, Brussel - EU monitor

EU monitor
Zondag 15 september 2019
kalender
Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 oktober 2019 - 18 oktober 2019
plaats Brussel, België
locatie Brussels Toon locatie
organisatie Europese Raad i


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie i, de vaste voorzitter i en de voorzitter van de Europese Commissie i. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...