Vooruitblik: 16‑29 september 2019 - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 14 augustus 2020
kalender

Vooruitblik: 16‑29 september 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 13 september 2019.

Overzicht van de belangrijkste thema’s en evenementen bij de Raad i van de EU i en de Europese Raad i.

Raad Algemene Zaken i, 16 september 2019

De Raad zal zich in hoofdzaak bezighouden met het volgende meerjarig financieel kader en de voorbereiding van de Europese Raad in oktober. De ministers zullen ook bespreken hoe de eerbiediging van de rechtsstaat kan worden versterkt, en zullen Hongarije horen in het kader van de procedure van artikel 7, lid 1.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie i (Vervoer), 20 september 2019

De Raad zal een uitvoerig oriënterend debat houden over manieren om de uitstoot van broeikasgassen door vervoer te verminderen, opdat de EU haar klimaatverbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs kan nakomen.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie i (Energie), dinsdag 24 september 2019

De Raad zal van gedachten wisselen over de mededeling van de Commissie betreffende het ontwerp van nationale energie- en klimaatplannen en over de energiesector na 2030.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart i), donderdag 26 en vrijdag 27 september 2019

De Raad zal zich buigen over de langetermijnstrategie van de EU voor duurzame groei, een van de hoekstenen van de strategische EU-agenda voor 2019-2024, die de Europese Raad in juni vorig jaar heeft aangenomen. Op de tweede dag zullen de ministers bevoegd voor Onderzoek ook dieper ingaan op mogelijke synergieën tussen Horizon Europa en andere EU-programma’s, zoals de structuurfondsen, Erasmus, enz.