Eurogroep, Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 december 2022
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
organisatie Eurogroep i, Eurotop i, Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2022 i

Over deze website

Dit is de officiële website van de Raad van de EU en de Europese Raad. De site wordt beheerd door het secretariaat-generaal van de Raad, dat ondersteuning biedt aan de Raad van de EU en aan de Europese Raad.


1.

Eurogroep

De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone i). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie i te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. Het is strikt genomen een informeel orgaan en geen formatie i van de Raad.

De Eurogroep bereidt ook de bijeenkomsten voor van de Eurotop i, die bestaat uit de staatshoofden en de regeringsleiders van de eurolanden, en zorgt voor de uitwerking van de besluiten die daarin worden genomen.

2.

Eurotop

De Eurotop bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de landen die de Euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd i en de voorzitter van de Europese Commissie i. Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen en stellen de strategische richtsnoeren vast voor het economisch beleid, voor een beter concurrentievermogen en voor meer convergentie (naar elkaar toe groeien) in de eurozone.

Het is een informeel orgaan en geen formatie i van de Raad. De term 'eurotop' wordt overigens ook wel gebruikt voor de Europese Raad i: het overleg van alle staatshoofden en regeringsleiders van de hele Europese Unie, maar dat heeft meer deelnemers.

3.

Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2022

Van 1 juli tot en 31 december 2022 vervulde Tsjechië het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Tsjechië is onderdeel van een trojka i, waarin Frankrijk i aftrapte en Tsjechië werd opgevolgd door Zweden i.

4.

Meer over...