Verslag van een nota-overleg Tweede Kamer uitgebracht over Water en bodem sturend

maandag 27 maart 2023

Bij dossiers 27625 - Waterbeleid, 30015 - Bodembeleid en 32698 - Hoogwaterbeschermingsprogramma en wetsvoorstel 36200 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2023 is een verslag van een nota-overleg ondergebracht.

Commissies: Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) en Infrastructure and Water Management (IW)