Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - 15 februari 2024

donderdag 15 februari 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 30573 - Migratiebeleid

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022

Besluiten bij: 36381 - Initiatiefvoorstel Strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers

Besluiten bij: 34632 (R2080) - Initiatiefvoorstel ter wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap aangaande het toelaten van de dubbele nationaliteit

Besluiten bij: 30659 - Initiatiefvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag

Besluiten bij: 31938 - Initiatiefvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

Besluiten bij: 36491 - Wet herimplementatie Europees strafrecht

Besluiten bij: 36410 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2024

Besluiten bij: 30821 - Nationale Veiligheid

Besluiten bij: 35238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Besluiten bij: 29279 - Rechtsstaat en Rechtsorde

Besluiten bij: 33685 - Verruiming van de mogelijkheden tot bestrijding van financieel-economische criminaliteit

Besluiten bij: 35447 - Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Besluiten bij: 25232 - Voetbalvandalisme

Besluiten bij: 28345 - Aanpak huiselijk geweld

Besluiten bij: 31839 - Jeugdzorg

Besluiten bij: 33628 - Forensische zorg

Besluiten bij: 24587 - Justitiële Inrichtingen

Besluiten bij: 31265 - Adoptie

Besluiten bij: 35249 - Wet homologatie onderhands akkoord

Besluiten bij: 34843 - Seksuele intimidatie en geweld

Besluiten bij: 34518 - Clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding

Besluiten bij: 35869 - Innovatiewet Strafvordering

Besluiten bij: 33836 - Personen- en familierecht

Besluiten bij: 19637 - Vreemdelingenbeleid

Besluiten bij: 29344 - Terugkeerbeleid

Besluiten bij: 27062 - Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Besluiten bij: 28638 - Mensenhandel

Besluiten bij: 32317 - JBZ-raad

Besluiten bij: 36272 - Initiatiefnota over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap

Overige besluiten: