EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) - EU monitor

EU monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

Meer in het bijzonder gaat het om:

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Lucia Ďuriš Nicholsonová iECR

Ondervoorzitter(s)

    Vilija Blinkevičiūtė iS&D
    TomᚠZdechovský iEVP
    Katrin Langensiepen iGroenen/EVA
    Sandra Pereira iGUE/NGL

Lid/leden

    David Casa iEVP
    Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA
    Rosa Estarŕs Ferragut iEVP
    Ádám Kósa iEVP
    Agnes Jongerius (PvdA) iS&D
    Romana Tomc iEVP
    Yana Toom iRENEW
    Dennis Radtke iEVP
    France Jamet iID
    Abir Al-Sahlani iRENEW
    Gabriele Bischoff iS&D
    Milan Brglez iS&D
    Sylvie Brunet iRENEW
    Leila Chaibi iGUE/NGL
    Özlem Demirel iGUE/NGL
    Klára Dobrev iS&D
    Jarosław Duda iEVP
    Estrella Durá Ferrandis iS&D
    Nicolaus Fest iID
    Loucas Fourlas iEVP
    Cindy Franssen iEVP
    Helmut Geuking iECR
    Elisabetta Gualmini iS&D
    Alicia Homs Ginel iS&D
    Radan Kanev iEVP
    Stelios Kympouropoulos iEVP
    Elena Lizzi iID
    Radka Maxová iRENEW
    Kira Marie Peter-Hansen iGroenen/EVA
    Dragoş Pîslaru iRENEW
    Manuel Pizarro iS&D
    Elżbieta Rafalska iECR
    Guido Reil iID
    Daniela Rondinelli iNI
    Mounir Satouri iGroenen/EVA
    Monica Semedo iRENEW
    Beata Szydlo iECR
    Eugen Tomac iEVP
    Nikolaj Villumsen iGUE/NGL
    Maria Walsh iEVP
    Stefania Zambelli iID
    Marianne Vind iS&D
    Marc Angel iS&D
    Dominique Bilde iID
    Andrea Bocskor iEVP
    Heléne Fritzon iS&D
    Margarita De La Pisa Carrión iECR
    Miriam Lexmann iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Toine Manders (50PLUS) iEVP
    Mara Bizzotto iID
    José Manuel Fernandes iEVP
    Evelyn Regner iS&D
    Birgit Sippel iS&D
    Brando Benifei iS&D
    Krzysztof Hetman iEVP
    Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
    Peter Lundgren iECR
    Terry Reintke iGroenen/EVA
    Anne Sander iEVP
    Romeo Franz iGroenen/EVA
    Alex Agius Saliba iS&D
    Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
    Konstantinos Arvanitis iGUE/NGL
    Simona Baldassarre iID
    Stefan Berger iEVP
    Marc Botenga iGUE/NGL
    Jordi Cańas iRENEW
    Andrea Caroppo iID
    Johan Danielsson iS&D
    Petra De Sutter iGroenen/EVA
    Anna Júlia Donáth iRENEW
    Gheorghe Falcă iEVP
    Lina Gálvez Muńoz iS&D
    José Gusmăo iGUE/NGL
    Peter Kofod iID
    Joanna Kopcińska iECR
    Pierre Larrouturou iS&D
    Julie Lechanteux iID
    Pierfrancesco Majorino iS&D
    Beata Mazurek iECR
    Leszek Miller iS&D
    Samira Rafaela (D66) iRENEW
    Eugenia Rodríguez Palop iGUE/NGL
    Ralf Seekatz iEVP
    Sara Skyttedal iEVP
    Véronique Trillet-Lenoir iRENEW
    Marie-Pierre Vedrenne iRENEW
    Salima Yenbou iGroenen/EVA
    Lukas Mandl iEVP
    Anna Zalewska iECR
    Stéphane Bijoux iRENEW
    Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA
    Atidzhe Alieva-Veli iRENEW
    Corina Creţu iS&D
    Chiara Gemma iNI
    Jessica Polfjärd iEVP
    Ilana Cicurel iRENEW
    Marcos Ros Sempere iS&D
    Christian Sagartz iEVP