EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 17 september 2019
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, zoals arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid en sociale bescherming
 • 2. 
  gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk
 • 3. 
  het Europees Sociaal Fonds
 • 4. 
  het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties
 • 5. 
  het vrij verkeer van werknemers en gepensioneerden
 • 6. 
  de dialoog tussen de sociale partners
 • 7. 
  alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Lucia Ďuriš Nicholsonová iECR

Ondervoorzitter(s)

    Vilija Blinkevičiūtė iS&D
    TomᚠZdechovský iEVP
    Katrin Langensiepen iGroenen/EVA
    Sandra Pereira iGUE/NGL

Lid/leden

    David Casa iEVP
    Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA
    Rosa Estarŕs Ferragut iEVP
    Ádám Kósa iEVP
    Agnes Jongerius (PvdA) iS&D
    Romana Tomc iEVP
    Yana Toom iRENEW
    Dennis Radtke iEVP
    France Jamet iID
    Atidzhe Alieva-Veli iRENEW
    Abir Al-Sahlani iRENEW
    Gabriele Bischoff iS&D
    Milan Brglez iS&D
    Jane Brophy iRENEW
    Sylvie Brunet iRENEW
    Leila Chaibi iGUE/NGL
    Özlem Demirel iGUE/NGL
    Klára Dobrev iS&D
    Jarosław Duda iEVP
    Estrella Durá Ferrandis iS&D
    Nicolaus Fest iID
    Loucas Fourlas iEVP
    Cindy Franssen iEVP
    Niels Fuglsang iS&D
    Chiara Gemma iNI
    Helmut Geuking iECR
    Elisabetta Gualmini iS&D
    Alicia Homs Ginel iS&D
    Radan Kanev iEVP
    Stelios Kympouropoulos iEVP
    Elena Lizzi iID
    Radka Maxová iRENEW
    Lefteris Nikolaou-Alavanos iNI
    Matthew Patten iNI
    Kira Marie Peter-Hansen iGroenen/EVA
    Alexandra Louise Rosenfield Phillips iGroenen/EVA
    Dragoş Pîslaru iRENEW
    Manuel Pizarro iS&D
    Miroslav Radačovský iNI
    Elżbieta Rafalska iECR
    Guido Reil iID
    Daniela Rondinelli iNI
    Mounir Satouri iGroenen/EVA
    Nicolas Schmit iS&D
    Monica Semedo iRENEW
    Beata Szydlo iECR
    Eugen Tomac iEVP
    Nikolaj Villumsen iGUE/NGL
    Maria Walsh iEVP
    Stefania Zambelli iID

Plaatsvervanger(s)

    Toine Manders (50PLUS) iEVP
    Bill Newton Dunn iRENEW
    Rovana  iS&D
    Mara Bizzotto iID
    José Manuel Fernandes iEVP
    Evelyn Regner iS&D
    Birgit Sippel iS&D
    Brando Benifei iS&D
    Krzysztof Hetman iEVP
    Jude Kirton-Darling iS&D
    Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
    Peter Lundgren iECR
    Terry Reintke iGroenen/EVA
    Anne Sander iEVP
    Romeo Franz iGroenen/EVA
    Alex Agius Saliba iS&D
    Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
    Konstantinos Arvanitis iGUE/NGL
    Simona Baldassarre iID
    Stefan Berger iEVP
    Marc Botenga iGUE/NGL
    Jordi Cańas iRENEW
    Andrea Caroppo iID
    Johan Danielsson iS&D
    Martin Edward Daubney iNI
    Petra De Sutter iGroenen/EVA
    Anna Júlia Donáth iRENEW
    Gheorghe Falcă iEVP
    Claire Fox iNI
    Lina Gálvez Muńoz iS&D
    Barbara Ann Gibson iRENEW
    José Gusmăo iGUE/NGL
    Peter Kofod iID
    Joanna Kopcińska iECR
    Ioannis Lagos iNI
    Pierre Larrouturou iS&D
    Julie Lechanteux iID
    Pierfrancesco Majorino iS&D
    Beata Mazurek iECR
    Leszek Miller iS&D
    June Alison Mummery iNI
    Samira Rafaela (D66) iRENEW
    Eugenia Rodríguez Palop iGUE/NGL
    Ralf Seekatz iEVP
    Sara Skyttedal iEVP
    John David Edward Tennant iNI
    Véronique Trillet-Lenoir iRENEW
    Marie-Pierre Vedrenne iRENEW
    Salima Yenbou iGroenen/EVA
    Lukas Mandl iEVP
    Anna Zalewska iECR
    Stéphane Bijoux iRENEW
    Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA