CDA en Tweede Kamerverkiezingen 2006

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het CDA i haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 41 zetels in de Tweede Kamer i. Lijsttrekker was Jan Peter Balkenende i. Het verkiezingsprogramma was getiteld 'Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar'. Het CDA had voor de verkiezingen 44 zetels in de Tweede Kamer.

1.

Uitslag

Het CDA haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 i 2.608.573 (26,5%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 41 zetels, waarvan 2 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

Kandidaat

Stemmen

Jan Peter Balkenende i

2.198.114

Maxime Verhagen i

79.981

Maria van der Hoeven i

74.626

Annie Schreijer-Pierik i

31.788

Piet Hein Donner i

25.279

Gerda Verburg i

18.881

2.

Verkiezingsprogramma 2006

Het CDA ging de verkiezingen in met het programma: 'Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar'. Het was vooral gericht op helderheid.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma waren:

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • geen nieuwe permanente subsidiebanen, maar mensen perspectief geven op regulier werk door middel van werk en scholing
 • verhoging van uitkeringen van langdurig arbeidsongeschikten in de WIA
 • terugdringing van het aantal ambtenaren door 25 procent van de vacatures te herbezetten
 • het tegengaan van personeelstekort door de veertigurige werkweek te bevorderen.
 • geen verhoging van de AOW-leeftijd
 • het stimuleren van kleine deeltijdbanen naar grote deeltijdbanen
 • verhoging van de kinderbijslag, die inkomensonafhankelijk per kind blijft
 • ouderschapsverlofkorting voor ouders wanneer zij deelnemen aan een levensloopregeling
 • inkomensafhankelijkheid van de huurtoeslag
 • afschaffing no-claim korting

Zorg

 • Flinke bezuinigingen in de zorg ( 4 miljard euro)
 • meer duidelijke informatie in de zorg, bijvoorbeeld over verzekeringen
 • inkomensafhankelijkheid van de zorgtoeslag bij premiestijgingen, dus geen achteruitgang van inkomen
 • extra aandacht voor het voorkomen van ongewenste zwangerschappen
 • stimulering van gezond eten op school
 • vergroting van het aantal donoren

Veiligheid

 • minder coffeeshops
 • bestrijding van criminaliteit op internet (bedreigingen, seksuele intimidatie)
 • gemeentelijke ambtenaren wettelijk de mogelijkheid geven om milde overtredingen met boetes bestraffen
 • alcohol- en verblijfsverboden voor probleemjongeren om overlast tegen te gaan.
 • eenvoudiger maken om telefonisch of via internet aangifte te doen
 • uitzetting van mensen met een dubbele nationaliteit die terroristische misdrijven plegen
 • opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, ook voor meisjes onder de 18
 • mogelijkheden voor de politie om opsporing met DNA te doen vergroten

Onderwijs

 • verplichting tot het volgen van een maatschappelijke stage van drie maanden
 • een zo vroeg mogelijke aanpak van onderwijsachterstanden, onder anderen door kinderen met taalachterstanden vanaf hun derde jaar onderwijs hierin te laten volgen
 • meer vrijheid voor scholen, meer mogelijkheden om een eigen invulling te geven aan het onderwijs
 • extra investering in het onderwijs zodat er onder andere meer doorstroommogelijkheden komen voor leraren
 • re-boundvoorzieningen voor leerlingen die moeilijk te hanteren zijn op school
 • gratis schoolboeken en geen verhoging van het collegegeld
 • verhoging leerwerkplicht van 23 naar 27 jaar

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • verhoging van de eisen aan de verplichte inburgeringstoets, de overheid biedt scholingsmogelijkheden
 • verblijfsaanvragen worden sneller afgehandeld wanneer dit op medisch gebied vereist is.

Overig

 • per direct stimulatie van aardgas en biobrandstof bij verkeer en vervoer
 • geen referendum
 • verbieden van dierproeven voor niet-medische doeleinden.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.

 

Meer over