Advies AIV: Europese Raad moet voortouw nemen in bestrijding crisis - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Advies AIV: Europese Raad moet voortouw nemen in bestrijding crisis

woensdag 3 maart 2010, 9:49

De Europese Unie heeft zijn waarde bewezen tijdens de economische crisis. Een herhaling van noodlottige toestanden zoals tijdens de crisis in de jaren 1930 plaatsvonden, is voorkomen. Toch kan de aanpak van crises nog sterk verbeterd worden. Dat stelde de Adviesraad Internationale Vraagstukken i (AIV) afgelopen week in een advies aan de Nederlandse regering.

De AIV adviseert de regering zich in te zetten voor een aantal maatregelen om het crisismanagement te verbeteren. In de eerste plaats zou de Europese Raad van regeringsleiders i het voortouw moeten nemen in de bestrijding van de crisis in plaats van de Eurogroep i. Alleen de regeringsleiders hebben genoeg politiek overwicht om de crisismaatregelen in de verschillende landen op elkaar af te stemmen.

In de tweede plaats moet de Europese Commissie i doorgaan de regels tegen oneerlijke concurrentie te handhaven. Nationaal protectionisme moet voorkomen worden.

Ten derde moet de Nederlandse regering blijven streven naar een sterk Europees toezicht op de financiële sector. Hoewel veel andere EU-lidstaten i hier tegen zijn, is het wel nodig, zo stelt de AIV. Financiële instellingen werken immers ook grensoverschrijdend.

Ten slotte moeten er betere mogelijkheden komen om naleving van het Groei- en Stabiliteitspact i af te dwingen. Landen met een te hoog begrotingstekort moeten minder makkelijk een straf kunnen ontlopen.

Het advies is beschikbaar op de website van de AIV: http://www.aiv-advies.nl/