COM(2010)395 - Goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2010)395 EUe - Verordening
Goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING (EU) NR. …/… VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a REGULATION (EU) No …/… OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval of agricultural or forestry vehicles
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2010)395 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2010)933; SEC(2010)934
Procedurenummer i 2010/0212(COD)
Celex-nummer i 52010PC0395

2.

Key dates

Document 23-07-2010
Online publicatie 28-07-2010
Besluit 05-02-2013; Verordening 2013/167
Bekendmaking in Publicatieblad i 02-03-2013; OJ L 60, 2.3.2013,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.